Hem / Aktuellt / Rörelsesatsningen i skolan gör skillnad för folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten

Rörelsesatsningen i skolan gör skillnad för folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten

RF har med start 2018 fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning för mer rörelse i skolan. Rörelsesatsning i skolan syftar till att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten.

Det gör vi bäst genom att bygga broar mellan skolan, barnen och föreningslivet.

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns mående, för resultaten i skolan och för folkhälsan. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen.

I uppdraget ingår att RF ska kraftsamla för mer idrott, rörelse och utveckling av rörelseförståelse under skoldagen. Satsningen riktar sig till alla barn i årskurs F till 6, men framför allt de som är minst aktiva. Under de här åren skapar barn vanor som har stor inverkan på deras mående och även hälsa senare i livet.

Tillsammans med skolorna vill man förändra kulturen så att rörelse blir ett stående inslag i skolmiljön. På individnivå ska det bidra till att barn får positiva upplevelser av rörelse, utvecklas socialt och vågar utmana sig själva. Det i sin tur leder till att barnen mår bättre, lyckas bättre i skolan och lever ett aktivare liv. Dessutom bygger det broar mellan skolan, barnen och idrottsrörelsen.

RF arbetar rikstäckande med samordnare anställda i de 19 RF-SISU distrikten. Man samarbetar i första hand med kommuner och skolor i utvalda områden där behovet kan antas vara störst. Urvalet grundar sig bland annat på statistik om socioekonomisk profil och föreningsidrottens utbredning. I mån av resurser kan även andra skolor stödjas som söker samarbete. I dagsläget (VT 2020) nätverkar man med 562 skolor i 132 kommuner och har överenskommelser med 372 av dessa skolor.

I Östergötland är i dagsläget 34 st skolor med, vissa har varit med sedan starten 2018 och är mer nätverksskolor just nu, vissa har precis startat igång nu 2021.

Här nedan hör ni tankar från några av våra skolor i Östergötland.

"Bara kör och var själva delaktiga så kommer barnen röra på sig"

" Det har varit så roligt och bra med nationell satsning vilket har gjort det enkelt att implementera."

" Kul så kör bara"

"Nu fortsätter vi på samma linje, skönt att få tips och idéer på hur vi i skolan kan arbeta vidare med en ökad rörelseglädje" 

"Lät självklart för oss, dels forskningsresultat men även vårt eget intresse för rörelse och lek."

" Rörelse är oerhört viktigt och detta är ett bra sätt att belysa det."
"rörelse är så viktigt och vi i skolan lägger grunden"

"Vi hade beslutat att satsa med på rörelse i skolan. mer rastaktiviteter för att få ett bättre klimat på skolan. Rörelsesatsningen låg bra i tiden för oss. Vi hade genomfört det vi tänkt men är tacksam för hjälp och inspiration. Vi får avstämningar med jämna mellanrum och vi har någon att fråga." 

Exempel på hur vi kan stödja er:

  • Erbjuda verktyg för att skapa en handlingsplan
  • Vara ett processtöd för skolans rörelseteam
  • Ge inspiration till rörelse
  • Utbilda personal
  • Utbilda elever till rörelseledare
  • Skapa samverkan med förening
  • Starta skolidrottsförening
  • Bjuda in till nätverksträffar

Sedan den 1 januari 2021 är satsningen en del av RF:s ordinarie verksamhet. Enligt nya riktlinjer som sträcker sig till 2025 ska satsningen ännu tydligare agera samverkande mellan skolan och idrottsrörelsen.

För idrottsföreningar innebär det en ökad möjlighet att både inspirera till rörelse/folkhälsa och värva nya medlemmar bland barn och ungdomar. I de nya riktlinjerna finns två mätbara mål för satsningen till och med år 2025:

  • Nå 50 procent av landets skolor (F–6), där skolor och kommuner med socioekonomiska och föreningsidrottsliga utmaningar ska ha företräde.
  • 75 procent av dessa skolor ska ha inlett samverkan med en eller flera idrottsföreningar inom ramen för satsningen.

 

För mer information kontakta:

Ida Kregert Blomstrand
Samordnare Rörelsesatsning i skolan
RF-SISU Östergötland
Tel: 010-476 50 40
Epost: This is a mailto link