Hem / Aktuellt / Nu heter vi RF-SISU Östergötland

Nu heter vi RF-SISU Östergötland

Vi har fått nytt namn, ny grafisk profil och ny webbplats. Men annars är det mesta sig likt.

"För oss i Östergötland är sammanläggningen ett naturligt steg att ta, säger Kristin Lönnqvist, Distriktsidrottschef. Våra två uppdrag är fortsatt idrott och folkbildning. Skillnaden är att vi gör arbetet i en och samma organisation, med gemensamma krafter som leder till större genomslagskraft."

Vi ska verka som en gemensam stödorganisation med uppgift att i första hand stödja SDF och idrottsföreningar. Vi ska inspirera idrottsförbund och idrottsföreningar till utveckling och ge stöd och service som är efterfrågad och av hög klass. Vi ska företräda idrotten i för idrotten viktiga frågor, leda det regionala intressepolitiska arbetet och kommunicera idrottens samhällsnytta.

Vi vill verka nära idrotten och varje idrottsförening har en kontaktperson hos oss som finns till för att stödja föreningarna i strävan att nå idrottsrörelsens (Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna) visioner - Svensk idrott - världens bästa och Idrottsrörelsens folkbildning - världens bästa.

Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 19 distrikt har nu i januari alla bytt namn. De tidigare två distriktsorganisationerna har nu blivit en gemensam organisation per distrikt med fortsatt två tydliga uppdrag, idrott och folkbildning. Den 15 januari byter samtliga distrikt också logotyp och grafisk profil liksom att de får nya hemsidor.

På riksnivå är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna fortsatt två separata organisationer.