Hem / Aktuellt / När Winning Ground 2020 ställts in påverkas både arrangörsföreningar och planering inför kommande arrangemang allvarligt

När Winning Ground 2020 ställts in påverkas både arrangörsföreningar och planering inför kommande arrangemang allvarligt

Andra helgen i augusti brukar sportfält och arena i Linköping fyllas av mer än tusen fotbollsspelande flickor 10-14 år för att delta i Winning Ground.

En idrottsfest som samlar tjejer från hela landet där fokus är på upplevelsen och prestationen. Denna sommar kommer fotbollsplanerna stå tomma.

Idrottsrörelsen drabbas hårt av restriktionerna som följer av coronapandemin. Arrangemang som Winning Ground innebär möten mellan ungdomar från olika delar av landet - något som brukar vara en del av upplevelsen, men som nu inte går att genomföra med hänsyn till rekommendationer från samhällets smittskydd.

För många ungdomar är arrangemang som Winning Ground sommarens höjdpunkt. Något de har tränat och planerat för, kanske jobbat ihop pengar till. Ett tillfälle som är lika mycket fest som idrott. Den uteblivna intäkten på dryga 400 000 kr till följd av den inställda cupen är självklart kännbar för föreningarna och möjligheterna att planera ett bra arrangemang till nästa år begränsas avsevärt.

- Stora utgiftsposter som beställningar av mat, boende, planhyra och material har vi kunnat undvika. Däremot var intäkterna från Winning Ground 2020 tänkta att finansiera planeringen av årets arrangemang och höstplaneringen av nästa års arrangemang säger Maria Hagström i Winning Grounds arrangörsgrupp. En stor del av detta arbete är ideellt, men en del görs av anställd personal i föreningarna så kostnaderna är både implicita och explicita. Därtill kommer inte heller arvode till föreningar, funktionärer och domare för utfört arbete under arrangemanget att kunna utbetalas.

De evenemang som skulle genomföras perioden 12 mars till 30 juni har kunnat söka kompensationsstöd av Riksidrottsförbundet. Men för evenemang som Winning Ground finns inte den möjligheten.

- Jag tycker det är bra att alla föreningar som arrangerade större cuper och tävlingar under våren har kunnat få stöd för att hantera tappade intäkter och tagna kostnader. Jag hoppas verkligen att regeringen förlänger stödet att gälla även för de cuper och tävlingar som genomförs över sommaren, säger Maria Hagström.