Hem / Aktuellt / Kraftig minskning av tjejers idrottande i Östergötland under pandemin

Kraftig minskning av tjejers idrottande i Östergötland under pandemin

I hela landet drabbas idrottsrörelsen av minskade idrottsaktiviteter under våren 2021. Allra mest minskade inomhusidrotterna. Man ser också en förödande nedgång bland aktiva med funktionsnedsättning.

I Östergötland visar de preliminära siffrorna en mycket oroande trend bland tjejerna.

- Vi ser en historisk nedgång. Vi och samhället behöver att idrotten lyckas rekrytera, återrekrytera och behålla barn, unga och vuxna och då måste idrottsrörelsen ges ett långsiktigt stöd för att orka och klara av utmaningen, säger Kristin Lönnqvist Distriktsidrottschef i Östergötland. Särskilt oroande är att vi i Östergötland tappar betydligt mer på tjej-sidan än vad man gör i landet. I gruppen tjejer över 17 år tappar vi 42% av deltagartillfällena att jämföra med 15% i hela riket.

För aktiva med funktionsnedsättning minskade deltagartillfällen under våren 2021 med hela 70 procent jämfört med 2019.

- Det är oerhört nedslående. Vi vet vad idrotten betyder för så många med gemenskap, tillhörighet och att må bra oavsett ålder och ambitionsnivå. Föreningarna är i gång med aktiviteter för återstart och vi kommer att behöva hjälpas åt över lång tid, säger Kristin Lönnqvist.

LOKstöd.png