Hem / Aktuellt / Kompensationsstöd kompenserar en del av idrottsföreningarnas förluster

Kompensationsstöd kompenserar en del av idrottsföreningarnas förluster

Av de 94 idrottsföreningar i Östergötland som sökt kompensationsstöd har 76 st beviljats statligt stöd för intäktsbortfall/förluster i samband med pandemin. Idag har de fått besked om hur mycket stöd de kommer att erhålla.

Totalt fördelas 554 milj till föreningar och förbund för verksamhet och evenemang under kvartal 3. De 76 östgötska föreningarna kompenseras med totalt 4 678 000 kr. Utöver detta tillkommer det stöd som föreningar sökt via sina specialidrottsförbund och som ska kompensera tex Friskis & Svettis föreningar och de föreningar som har seriespel i de högsta divisionerna.

Krisstödet på 1,5 miljarder kronor som regeringen tilldelat idrotten under 2020 kommer inte att räcka. På nationell nivå efterlyser Riksidrottsförbundet ytterligare 2 miljarder kronor för 2021. Därtill krävs regional och kommunal stöttning för att fortsatt ha en livskraftig idrottsrörelse att räkna med.

” Våra östgötska idrottsföreningar behöver kompensation för de intäkter de förlorar i form av inställda arrangemang och verksamhet, och det stödet behövs omgående”, säger Kristin Lönnqvist Distriktsidrottschef i Östergötland. 
”Lyfter vi blicken från det mest akuta så kommer det bli stora konsekvenser på vår folkhälsa om inte stora insatser görs för att återaktivera de som nu tvingas avstå från att idrotta i en förening eller som tappar lusten för egen träning när våra motionslopp inte kan genomföras. Här behöver idrotten ekonomisk hjälp för att starta om,” fortsätter Kristin Lönnqvist.

Återstående 446 milj av krisstödet kommer att fördelas i januari och kompensera för intäktsbortfall/förluster under kvartal 4.

Fördelning av stöd per förening, idrott, kommun och distrikt (excel)

För frågor kontakta Kristin Lönnqvist 010-4765025

På Riksidrottsförbundets hemsida kan du läsa mer om kompensationstödet för perioden juli-september.