Hem / Aktuellt / Kommer ungdomarna tillbaka?

Kommer ungdomarna tillbaka?

Inställda tävlingar och träningar, ungdomar som inte kunnat idrotta, ledare som lämnat, föreningar som ekonomiskt går på knäna. Men också motståndskraft, förändringsvilja och utveckling. Idag presenterar RF rapporten Ett år med corona.

Ett år efter att coronapandemin slog till mot Sverige är restriktionerna fortsatt mycket begränsande för idrottsrörelsen. De omfattande negativa ekonomiska effekterna som kunde ses under våren och sommaren 2020 finns kvar, men har minskat något över tid.

Däremot har de negativa konsekvenserna av inställd och begränsad idrottsverksamhet vuxit tillsammans med oron för att många inte kommer tillbaka till idrotten när den väl kan starta igen. Oron är särskilt stor för ungdomar och unga vuxna som inte fått träna eller tävla på lång tid och dessutom haft distansundervisning eller hemarbete.

- Coronapandemin har lett till stora revor i idrottsrörelsen. Revor som riskerar fortsätta växa. Det kommer ta lång tid innan vi kan hissa alla idrottsrörelsens segel igen. Jag räknar med att i mitten av juni kunna lägga fram en plan för återstart och behov av stöd till idrottsrörelsen på 900 miljoner kronor för perioden 2022 till 2024, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Frustrationen över trubbiga och svepande restriktioner har varit stor och vuxit över tid. Även om idrottsrörelsen i stort har varit lojal mot restriktionerna för att minska risken för smittspridning har trovärdigheten ifrågasatts ju längre pandemin har fortgått och verksamheter som hindrats trots i vissa fall liten risk för smittspridning.

- Att bekämpa pandemin har alltid varit första prioritet. Men det måste ske med rimlighet och förnuft. Regeringen och Folkhälsomyndigheten har några steg kvar för att ta bort de allra trubbigaste restriktionerna, säger Björn Eriksson.

Bilden som förmedlas känns igen av RF-SISU Östergötland

- Det som skiljer något är att vi i Östergötland verkar ha lyckats hålla igång aktiviteterna för de allra yngsta något bättre än rikssnittet. Föreningarna har verkligen gjort ett fantastiskt jobb med att anpassa och hitta uppfinningsrika möjligheter att träna smittsäkert, säger Kristin Lönnqvist, Distriktsidrottschef.

Däremot i den äldsta åldersgruppen, 21-25 år tappar Östergötland mer än resten av Sverige, nära 30% av alla aktivitetstillfällen. - Det här stora tappet oroar på mer än ett sätt, säger Kristin Lönnqvist. - För det första så klart att den här gruppen unga verkligen behöver träna och röra på sig för sin egen hälsas skull, men också för att det är en grupp där idrotten också rekryterar ledare till sina verksamheter och som man nu riskerar att tappa.

Ledarfrågan och risken att man tappat många ledare under pandemin oroar många föreningar i Östergötland visar den enkätundersökning som RF-SISU gjort som komplement till RF:s undersökning. - Idrottsrörelsens fungerar tack vare att många människor i Sverige väljer att lägga tid på att engagera sig ideellt i sin idrottsförening, säger Kristin Lönnqvist.

Många föreningar beskriver att de tappat ledare och är rädda att de blir svårt att återrekrytera efter den tuffa tiden med att försöka bedriva idrott under pandemin.

I stort sett alla föreningar som svarat på enkäten anger att de drabbats svårt ekonomiskt av pandemin och behöver ekonomiskt stöd för att kunna fortsätta bedriva verksamhet utan att höja avgifterna. Många svarar också att de behöver hjälp att återstarta, att rekrytera aktiva och ledare. - Något som är hoppfullt är att många föreningar också svarar att du vill ha hjälp att utbilda sig och att utveckla sin förening och idrott så att de blir ännu mer attraktiva som förening, säger Kristin Lönnqvist. - Det är ju verkligen positivt att många föreningar ändå ser möjligheter att återstarten av idrotten kan leda till något ännu bättre!

Läs Rapporten Ett år med corona här.

Underlag som rapporten bygger på

För mer information kontakta:

Kristin Lönnqvist
Distriktsidrottschef RF-SISU Östergötland
Tel 010-476 50 25
E-post This is a mailto link