Hem / Aktuellt / Genomgång av ansökningsprocessen kompensationsstöd för corona

Genomgång av ansökningsprocessen kompensationsstöd för corona

RF-SISU Östergötland kommer ha 4 tillfällen då man presenterar hur ansökan om statens kompensationsstöd för idrottsföreningar går till. Presentationen efterföljs av tid för frågor och funderingar.

Genomgången kommer ske via Zoom och man ansluter till den genomgång som passar bäst tidsmässigt.

Dessa tider gäller:
Onsdag 29/4 Kl 19.00
Länk: https://zoom.us/j/94019949819

Måndag 4/5 Kl 15.00
Länk: https://zoom.us/j/93003404610

Onsdag 6/5 Kl 17.00
Länk: https://zoom.us/j/95488524541

Fredag 8/5 kl 15.00
Länk: https://zoom.us/j/96550384202

Förbered er gärna genom att läsa mer om kompensationsstödet här.

Påminnelse: Föreningsenkät för ytterligare stöd

RF uppmanar alla föreningar att senast den 30 april fylla i enkäten om coronakrisens konsekvenser på ekonomi och verksamhet. Enkäten är ett viktigt underlag till RF:s dialog med regering och kommuner för ytterligare stödinsatser efter fördelningen av regeringens krispaket.

Så här går det till:
- Enkäten finns i IdrottOnline. Använd dina vanliga inloggningsuppgifter till IdrottOnline (IdrottsID eller personnummer) för att fylla i enkäten.
- Behöriga att fylla i enkäten är de i IdrottOnline registrerade rollerna Ordförande, Kassör, Idrottsmedel firmatecknare, LOK-stödsansvarig firmatecknare eller Huvudadministratör.
- Tänk på att svaren du ger ska spegla situationen i hela din förening.