Hem / Aktuellt / Distriktsstyrelsen i möte med idrotten i Ödeshög

Distriktsstyrelsen i möte med idrotten i Ödeshög

Under våren 2021 lanserades Idrottens Landsbygdsprogram under parollen ”Ett Sverige fullt med rörelse och engagemang”.

Under torsdagen besökte representanter för RF-SISU Östergötlands styrelse föreningar och kommunrepresentanter i Ödeshögs kommun för att fånga nuläge och framtida möjligheter.

Ödeshög och Valdemarsvik har valts som fokusplatser för distriktets landsbygdsarbete under året. På torsdagen besökte därför ordförande Eva-Lena Frick samt ledamot, tillika Landshövding, Carl-Fredrik Graf Riddarsalen i Ödeshög. Mötet bjöd på härliga skildringar från idrottens vardag i Ödeshög, många skratt och fina minnesbilder men också tydliga utmaningar.

Både aktivitetstillfällen och antal föreningar har sjunkit de senaste tio åren, men legat stabilt sista perioden. Totalt finns idag sex aktiva idrottsföreningar i kommunen, halltider finns det gott om och samverkan mellan idrotterna är god. Regelbundna föreningsråd har varit en framgångsfaktor för att identifiera och möta lokala utmaningar.

Ökat ekonomiskt stöd

Kommunens enhetschef för fritid och kultur, Britt-Marie Johansson, redogjorde för kommunens ökade stöd till idrotten där de ekonomiska bidragen under året höjts med 25%. Inte minst för att möjliggöra för föreningarna att köpa tjänster när de ideella krafterna inte räcker till.

Med på mötet var föreningarna Ödeshögs IK, Ödeshögs Tennisklubb och Alvastraryttarna, tre verksamheter som står för en stark, viktig och uppskattad verksamhet i kommunen. Bland utmaningar hos föreningarna nämns just särskilt det ideella engagemanget. Samma familjer återfinns i flera föreningar och ledarna är många gånger samma individer oavsett idrott. Att dela ut uppdrag på fler och få stöd i den vardagliga driften nämndes av flera föreningar som önskningar för framtiden.

Från kommunen sida presenterar nämndordförande Jonni Harju tre tydliga utmaningar:

  • Att få barn att börja idrotta – samt fortsätta i äldre åldrar
  • Att förmå ledare att orka fortsätta
  • Att driva anläggningar som både är kostsamma och kräver både underhåll och utveckling

Oväntad tennisboom

Tennisklubben har under många år arbetat utifrån en plan att investera för att förenkla underhåll av banorna, något som gett fin effekt. Föreningen har under året också nästa tiodubblat sin verksamhet då 4 juniorer plötsligt från en vecka till annan blev 40! Till ledarnas stora förvåning och glädje och utan att veta varför, så fylldes hallen en kväll och där har ungdomarna blivit kvar. Klubben saknar utbildad tränare och under passen är det prestigelöst matchspel som gäller, utdelning av rack och sedan bollas det! Vid en kontroll av eventuell önskan av mer organiserad träning så var det inte aktuellt, barnen vill fortsätta lira men utan styrning.

Vidare nämndes nyinflyttade som en möjlig resurs att arbeta vidare med liksom tydligare roller och arbetsfördelning i föreningen. Hur yngre medlemmar kan aktiveras ytterligare var också på agendan. Med goda förhoppningar om fortsatt tätt samarbete avrundades mötet.

Läs mer om RF-SISU:s landsbygdsprogram på: idrottsrorelsens-landsbygdsprogram.pdf (rf.se)