Hem / Aktuellt / Dagen efter RIM: Reflektioner från Eva-Lena ordförande i RF-SISU Östergötland

Dagen efter RIM: Reflektioner från Eva-Lena ordförande i RF-SISU Östergötland

Ett historiskt digitalt Riksidrottsmöte 2021 är över. Det tillbringades framför datorn i ca 20 timmar under tre dagar och hade ca 1 500 ombud/deltagare och andra åhörare.

Hela Sveriges samlade idrottsrörelse på en och samma gång som vartannat år diskuterar hur idrotten i vårt land bäst ska utvecklas och hur detta ska ske stod i fokus.

RF/SISU distrikten deltar på Riksidrottsmötena men har ingen beslutsrätt utan enbart yttranderätt.

Många dokument/strategier/planer/nivåer/målsättningar/val och mycket annat diskuterades/utvecklades och beslutades. Jag hoppas av hela mitt stora idrottshjärta att alla dessa diskussioner och ord kan omsättas till verklighet och handling ute i alla våra idrottsföreningar. Det är precis där, i centrum av alla föreningars verksamhet, som alla dessa diskussioner och debatter ska verkställas och utveckling ska skapas. Svensk idrott utvecklas i våra föreningar av alla engagerade ledare och tränare.

30 motioner hade inkommit från olika specialförbund och den som innan mötet hade tilldragit sig den största uppmärksamheten var den om ökade resurser till specialidrottsförbunden som 11 förbund stod bakom. Motionen röstades igenom med stor majoritet. RF-SISU Östergötland ansåg, tillsammans med många andra RF-SISU distrikt, att det saknades en tydlig konsekvensanalys av denna förskjutning av medel inom rörelsen.

Vad blir konsekvenserna? Självklart ska all verksamhet ske så rationellt och effektivt som möjligt, och inom ramen för detta ska alla verksamheter belysas, men i detta tänk måste även tydlighet vara en viktig del. Hur ska ansvaret fördelas? Det finns frågor att besvara hur framtiden ska se ut efter detta beslut.

Nu fortsätter all härlig verksamhet inom idrotten ute i alla våra föreningar, låt oss tillsammans arbeta för att orden/diskussionerna/debatterna och besluten under Riksidrottsmötet blir till handling och att svensk idrott kan fortsätta utvecklas inom alla områden.

En sammanhållen idrottsrörelse där alla aktörer drar åt samma håll är en förutsättning för att detta ska lyckas.

Eva-Lena Frick
Ordförande RF-SISU Östergötland