Hem / Aktuellt / Brokinds IF får fart på hela samhället

Brokinds IF får fart på hela samhället

Många föreningar har problem när de ideella krafterna tryter. I Brokind är det precis tvärtom. Resan från en fotbollsförening till en idrottsförening leder till en attraktiv livsmiljö för hela samhället.

När Brokinds IF grundades 1934 var det fotboll som stod på programmet – och så förblev det ända fram till 2018. Då invigdes samhällets nya idrottshall och det blev startskottet för en fantastisk utveckling.

- En fullstor idrottshall i Brokind hade inte varit möjlig om inte hela bygden gått samman och på olika sätt engagerat sig, säger Torbjörn Jonsson, ordförande i Brokinds IF.

Tack vare hallen kunde fotbollen nu få sällskap av gymnastik, innebandy och badminton. I samband med utbrottet av covid-19 tog föreningen ett tidigt beslut om att stänga ner sin verksamhet inomhus och istället för att fokusera på det negativa detta innebar, försökte vi i stället hitta nya möjligheter säger Torbjörn Jonsson. Efter ett mycket bra samarbete med Linköpings Kommun, vald leverantör av kajaker och Svenska Kanotförbundet hade föreningen en helt ny kajaksektion som dessutom lockade helt nya medlemmar till föreningen. Genom en medveten styrelserekrytering fick föreningen via Maria Ekman en ny tennissektion, som lockat många medlemmar att börja svinga racket på den befintliga tennisbanan som hade stått relativt oanvänd sedan en tid tillbaka.

Under våren 2021 var det dags för ytterligare tre idrotter: löpning, cykling och utegym. Genom samverkan mellan Brokinds IF, RF-SISU Östergötland, Brokinds skola, Kultur och Fritidskontoret och en rad företagare har man  hittat en modell för att investera i en multifunktionell anläggning som har möjliggjort för en rad idrotter att bedriva verksamhet. 

- Med ett brett utbud av aktiviteter når man fler människor och fler målgrupper och kan på så sätt bidra till att idrott hela livet ger en ökad folkhälsa, säger Kristin Lönnqvist Distriktsidrottschef RF-SISU Östergötland.

På många platser, och kanske särskilt på landsbygden, fyller idrottsytorna fler funktioner än bara idrott. Det fungerar ofta som samlingsplatser där barn och vuxna kan mötas och vara aktiva på sin fritid.

Föreningen har gått från 150 medlemmar till över 400 och nu har vi satt upp målsättningen att nå 500 medlemmar, vilket innebär 20% av befolkningen i upptagningsområdet Brokind/Bestorp, säger Torbjörn Jonsson. Anledningen till att vi kommer lyckas med detta är att vi samtidigt som vi breddar vår verksamhet även fortsätter att satsa på våra befintliga idrotter och duktiga ledare. En annan framgångsfaktor är vårt värdegrundsarbete där vi sätter glädje som ledstjärna för allt vårt arbete i föreningen. I varje aktivitet strävar vi efter att skapa en glädjefull upplevelse för alla deltagare. 

- Vi betonar vikten av en god gemenskap och känslan av att vara en del av ett sammanhang, i gruppen, i föreningen och i samhället. Vi ser och utvecklar varje individ, vi tror att alla har något att bidra med och kan utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi skapar delaktighet, att vara med och påverka utformningen av sin egen träning ger en positiv känsla. 

Brokinds IF erbjuder numera hela nio idrotter vilket bidrar till rörelse och aktivitet för alla åldrar och skapar på så vis en levande landsbygd.

- Brokind är ett utmärkt exempel på hur en idrottsförening genom hjälp att utveckla sin anläggning kan skapa en mer välkomnande och varierad verksamhet som lockar fler till rörelse och idrott hela livet, säger Kristin Lönnqvist. Vi behöver ett Östergötland som håller ihop och som andas optimism och framtidstro, både i landsbygd och i städerna. Ofta glöms landsbygdsorterna bort i utvecklingen. Att erbjuda en mångfald av idrottsytor blir ju svårare ju mindre befolkningsunderlaget är, men i Brokind har man verkligen hittat en lösning som passar många.

Idrottsrörelsens landsbygdsprogram

Nu drar Idrottsrörelsens landsbygdsprogram igång. Idrottsrörelsen är och vill tillsammans med andra vara en motor för ett Sverige som håller ihop. Ett land med glädje, gemenskap, kraft och möjligheter i både landsbygder och i städerna.

På Riksidrottsförbundets hemsida kan du läsa mer om landsbygdsprogrammet.

Här kan du ladda ner pdf-filen om Idrottsrörelsens landsbygdsprogram.