Hem / Aktuellt / Nyhetsarkiv / Nu är det dags att söka stöd för en inkluderingsansvarig i föreningen

Nu är det dags att söka stöd för en inkluderingsansvarig i föreningen

Idrottsföreningar kan söka stöd för att utse och utbilda inkluderingsansvariga vars uppgift blir att underlätta för nya medlemmar (nyanlända och andra underrepresenterade grupper) att inkluderas i föreningens verksamhet.

Stödet är en fin chans att satsa på nyrekrytering, göra föreningen attraktivare och öka mångfalden bland medlemmarna. Föreningen kan söka stöd för en eller flera inkluderingsansvariga.

Ansökan sker fram till och med 15 november 2020.

Ansökan görs via e-post till This is a mailto link

Förutsättningar för sökande förening

Inkluderingsansvarigas uppdrag

Uppgiften blir att:

  • Fungera som kontaktperson för nya deltagare och guida dem till lämpliga lag eller träningsgrupper.
  • Rekrytera nya medlemmar genom att marknadsföra föreningens verksamhet till nya målgrupper.
  • Utbilda föreningens övriga ledare i inkluderingsfrågor.
  • Besöka lag och träningsgrupper och genomföra kortare utbildningar om gruppsammanhållning, kamratfostran och jargong.
  • Utveckla ett fadder-/"kompissystem" i lagen och träningsgrupperna för att se till att nya deltagare tas emot på ett välkomnande sätt och smidigt guidas in i verksamheten.

Obligatorisk utbildning

Inkluderingsansvarig och minst en person från föreningens styrelse ska delta i en utbildning som innehåller; inkludering med fokus på etnicitet, kulturkunskap, reflektionsövningar om normer, värdskap med mera. Kallelse till utbildningen kommer i samband med beviljad ansökan. Utbildningen kommer att ligga i mitten av januari.

Belopp att söka

Stöd kan beviljas med 5 000 – 20 000 kr, beroende på förutsättningar.
Stödet kan användas till att arvodera inkluderingsansvarig och på så sätt möjliggöra att den kan avsätta tid till uppdraget.

Frågor

Besvaras av Hans Wetterhall, sakkunnig inkludering/jämställdhet, This is a mailto link, 010-4765031