Hem / Aktuellt / Nyhetsarkiv / Idrottens dag 2020

Idrottens dag 2020

Fredag 25 september står över 200 skolor i hela landet upp för barns rätt till idrott och hälsa.

Fredagen 25 september 2020 arrangeras Idrottens dag i skolor över hela Sverige via Riksidrottsförbundet och lokala RF-SISU-distrikt. Det är en del av European School Sports Day, som genomförs tillsammans med skolbarn över hela Europa, och EU:s satsning European Week of Sport. I Östergötland deltar ett 15-tal skolor från främst Motala, Mjölby och Linköping. Det blir en manifestation för barnens rätt till rörelse och idrott. Vi vill att alla barn ska våga, vilja och kunna idrotta, och sen fortsätta med det hela livet.

Om Idrottens dag

Idrottens dag i skolan är en kul dag med aktiviteter för att höja kunskapen om barns idrottande och bygga broar mellan skolan, barnen och idrottsrörelsen. Målet är att fler ska kunna och vilja idrotta hela livet.

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns välmående, skolresultat och hälsa. Samtidigt visar forskning att barn och unga rör sig alldeles för lite. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån av 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. Idrottsrörelsen vill, med skolans hjälp, förändra det.

Riksidrottsförbundet är huvudarrangör av Idrottens dag, tillsammans med RF-SISU-distrikten på respektive ort. Initiativet är en del av EU-projektet European Week of Sports, vars mål är att få hela Europa i rörelse. Sammanlagt deltar minst 28 länder med olika evenemang.

Läs mer om Idrottens dag på RF:s hemsida.

#idrottensdag #beactive