Hem / Aktuellt / 67 idrottsföreningar i Östergötland tilldelas statliga krisstöd för kvartal 4

67 idrottsföreningar i Östergötland tilldelas statliga krisstöd för kvartal 4

130 miljoner kronor ges i kompensationsstöd till 2000 föreningar och 31 specialidrottsförbund i landet för att kompensera för effekter av corona hösten/vintern 2020. I Östergötland har 67 av de föreningar som sökt beviljats stöd.

Beslut om stöd finns till och med februari, därefter är regeringens coronastöd 0 kr till idrotten.

Riksidrottsförbundet har uppdrag att fördela det kompensationsstöd som regeringen har beslutat om till idrotten för 2020. Riksidrottsförbundets styrelse har fattat beslut om fördelningen av regeringens nya stödpaket till idrotten för den tredje omgången av kompensationsstöd.
 

  • Närmare 2 000 idrottsföreningar tilldelas nära 100 miljoner kronor för perioden oktober till december 2020. 
  • 31 specialidrottsidrottsförbund inklusive deras distrikt tilldelas drygt 30 miljoner kronor för perioden juli–december 2020.  
  • I Östergötland sökte 71 föreningar och av dem beviljades 67 stöd, totalt 2 422 000 kr. Till dessa tillkommer ytterligare föreningar som beviljats stöd via sitt specialförbund.  

Totalt utbetalas nästan 130 miljoner kronor i stöd vid denna ansökningsperiod. Stödet ska kompensera idrottsföreningens uteblivna intäkter och kostnader på grund av corona. Samtliga föreningar får besked om tilldelat stöd under fredagen. 

De östgötska föreningarna har haft en tuff höst och vinter där idrotten har fått anpassa och stänga ner stora delar av sin verksamhet. Det statliga kompensationsstödet betyder mycket för föreningarna, även om ingen blir fullt ut kompenserad, säger Kristin Lönnqvist, Distriktsidrottschef i Östergötland. Många kommuner i Östergötland har också gett ett välbehövligt stöd för att hjälpa föreningarna. Nu behöver idrottsrörelsen också hjälp för att kunna starta om sin verksamhet för att även fortsatt bidra till folkhälsan, inte minst vad gäller barn och ungdomars fysiska aktiviteter, säger Kristin Lönnqvist. 

Summerat för hela 2020 har 5 300 unika föreningar ansökt om 3 miljarder kronor i kompensationsstöd utan att kostnader för personal eller uteblivna sponsor- och mediaintäkter har räknats med. Det är långt mer än de 1,5 miljarder kronor som Riksidrottsförbundet har haft möjlighet att fördela.  

– Idrottsrörelsen har drabbats hårt både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Men pandemin är långt från över och från och med nästa vecka har vi inget coronastöd att fördela. Regeringen måste ge oss rimliga möjligheter att fortsätta stödja idrotten genom krisen, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet. 
 

Här är listan med föreningar som beviljats medel i Östergötland
 

För mer information kontakta 

Kristin Lönnqvist, Distriktsidrottschef RF-SISU Östergötland 

010-4765025