Individuellt ansvar (Hanna Wiss)

Vad kul att ni valt att ha en digital föreläsning med vår föreläsare Hanna Wiss. Hoppas ni ska få bra diskussioner tillsammans.

Som ledare för träffen vill vi att ni tänker på några saker:

> Låt deltagarna ställa frågor om det är något de inte förstår. Förklara hellre för mycket än för lite.
> Se till att alla deltagare kommer till tals under diskussionsdelarna. Det kan göras genom metoder som "laget runt" (alla får då svara på frågan ostört och andra får inte flika in sina egna tankar förän det är deras tur) eller "EPA" (där deltagarna först ska fundera själva under en bestämd tid, för att sedan prata i par för att till sist avsluta i en större grupp).
> Din roll är inte att ge svaren utan att låta deltagarna själva få diskutera sig fram till en bra lösning på den givna frågan.
> Kom ihåg att rapportera den här träffen som folkbildningsverksamhet till RF-SISU Örebro län.

Film