Idrottskonsulenten tipsar

Hur kan du som ledare upprätthålla verksamheten i din förening när ni inte får träffas fysiskt? Det kan vara knepigt men det finns faktiskt saker du kan göra för att hålla i och även utvecklas - både fysiskt och mentalt. Hitta en ny infallsvinkel, ett nytt sätt att träna och tävla eller genomföra utbildningsinsatser på andra sätt.

Ägna er åt folkbildning

Passa på att göra utbildningsinsatser i föreningen. Här hittar du utbildningar inom exempelvis kost, träningslära och mental hälsa.

Skapa digitala lärgrupper eller lyssna till föreläsningar online

Kontakta din idrottskonsulent för stöd och tips på upplägg.

Ägna tid åt er mentala träning

Läs mer om hur ni kan arbeta inom detta område.

Lär dig mer om psykisk hälsa

En ökande andel barn, unga och vuxna idrottare vittnar om psykisk ohälsa. Vad beror det på och hur kan vi inom idrotten bli bättre på att se och hjälpa den som mår dåligt? Folkhälsomyndigheten har tagit fram en kort men väldigt bra e-utbildning som heter Ledare som lyssnar. I utbildningen får du lära dig mer om psykisk hälsa och hur du kan upptäcka och stötta barn och unga som mår dåligt psykiskt. Du får även tips om hur du kan stärka den psykiska hälsan hos de barn och unga som du leder.

Arbeta med idrottens värdegrund

Ta tillfället i akt och arbeta med idrottens värdegrund (glädje & gemenskap, allas rätt att vara med, demokrati & delaktighet samt rent spel) eller så kanske föreningen har arbetat fram en egen tolkning. Diskutera exempelvis vad orden står för och vad det får för påverkan på den enskilda individen.

Använd serien Idrottens Himmel och Helvete som avstamp i era diskussioner

Använd programserien Idrottens Himmel och Helvete som underlag i din förenings utvecklingsarbete. Den finns i tre säsonger med många olika intressanta dilemman och områden. Avsnitten är även anpassade i korta filmklipp med ”pratstartare” som stöd för samtalen och det finns också pedagogiskt material kopplat till programserien. Här finns säsonger och avsnitt.

Lyssna på podcasten Här pågår föreningsidrott

Välj ut avsnitt som alla ska lyssna på och använd gärna de frågor som finns till avsnittet för ett digitalt samtal. Du hittar alla avsnitt här.

Kombinera gärna fysisk aktivitet med lyssnandet av podden. Viktigt att hålla den fysiska aktiviteten vid liv, och att hålla ihop gruppen digitalt. På det här viset får ni ihop båda.

Kompetensutveckla föreningen inom antidoping

Vaccinera klubben är ett verktyg för att höja kunskapsnivån samt skapa en handlingsplan för hur föreningen kan förebygga doping samt hantera eventuella dopingfall.

Ren vinnare är en e-utbildning för aktiva och ledare som ger grundläggande kunskap i antidoping. Den innehåller olika avsnitt som handlar om dopingregler, dispenser, kosttillskott och dopingkontroller. Efter genomförd utbildning får man ett utbildningsintyg. Önskar ni stöd, rådgivning eller vill erbjuda en digital föreläsning om antidoping så kan ni kontakta sakkunnig i antidoping, Peter Bergvall Virtanen på RF-SISU Örebro län.

Fördjupa er i barnens spelregler

Barnens Spelregler har en hemsida med filmer som stöd för arbetet. Barnens spelregler är ett material som lämpar sig bra att jobba med tillsammans med barn och ungdomar i föreningen. Att bedriva verksamhet i enlighet med Barnkonventionen inkluderar att ge barn och ungdomar kunskap om sina rättigheter.

Skapa trygga idrottsmijöer

Utveckla barnens trygga idrottsmiljö. Att bedriva idrott i enlighet med Barnkonventionen är inte svårt och det skapar en bättre verksamhet för alla i föreningen. Skapa trygga idrottsmiljöer heter en skrift som både ger kunskap och sätter ljus på vad man kan jobba med i sin förening för att stärka tryggheten och minska risken för övergrepp, våld, trakasserier och kränkningar.

Läs en bok och diskutera innehållet

Exempelvis boken Gör det bättre själv om du kan. Därefter kan ni ses digitalt för att samtala om boken, kanske utifrån förutbestämde frågor.

Skapa eller utveckla föreningens krishanteringsplan

Har din förening en klar krishanteringsplan eller en som kanske behöver uppdateras? Ett bra tillfälle att jobba fram en plan eller uppdatera den befintliga.

Anordna en tävling

Anordna en tävling inom föreningen som har bäring mot den fysiska kravspecifikationen i den givna idrotten. Exempel: om styrka/spänst ligger högt kan man lägga ut en serie övningar som exempelvis upphopp, armhävningar där medlemmarna får tävla i hur många repetitioner man kan göra inom angiven tidsgräns. Låt medlemmar filma och skicka in sina bästa försök. Anpassa övningarna till olika åldersgrupper, eller ha ett handikappsystem som tillåter alla i föreningen att tävla mot varandra oavsett hur avancerad man är.

Rikta fokus mot föreningens mål

Intensifiera era målsättnings-träningsplanering och utvärderingsarbeten och lägg ut höjdpunkterna/erfarenheterna på hemsidan eller på Facebook-gruppen eller i det forum som ni är aktiva. 

Träna via datorn

Friskis & Svettis erbjuder färdiga workouts, program och kurser online. Med Friskis Play kan man exempelvis träna med Friskis när och var du vill. Samlas via Zoom eller Teams och träna tillsammans med kameran på.

Nyttja platser för utomhusträning

Passar för både laget och den enskilde individen. Kommunens har tolv olika utegym. Flera av dem angränsar dessutom till fina motionsspår så man både kan köra styrka och kondition.

Vivallakullen har en perfekt miljö för att antingen få upp pulsen i trappan eller träna styrkan i utegymmet, eller varför inte köra både och.

Varbergaskogen har fantastiska möjligheter för att träna balans i låghöjdsbanan, styrkan i lianparken eller i det CrossFit inspirerade utegymmet.

Strukturera upp hemsidan och era kommunikationskanaler

Bra tillfälle att bygga om och förbättra till exempel hemsidan när det inte är samma tryck på nyheter.