Hem / Bidrag och stöd / Stipendier, fonder och utmärkelser

Stipendier, fonder och utmärkelser

Riksidrottsförbundet och RF-SISU Örebro län administrerar ett antal stipendier och utmärkelser till idrottsledare och/eller aktiva. Den högsta utmärkelsen som delas ut är förtjänsttecknet och instiftades redan 1910. Här nedan finns information till vilka målgrupper de olika stipendierna och utmärkelserna riktar sig till och hur du gör för att söka.

Detta är bestämmelserna för RF-SISU Örebro läns utmärkelser:

  1. Det är av största vikt att uppgifterna är exakta och så fullständiga som möjligt. Vänligen ange årtalen personen varit aktiv i respektive funktion (exempelvis 1993 till 2018).
  2. Ansökan om föreslagen person skall i första hand gälla styrelsearbete inom Specialdistriktsförbund eller idrottsförening. Den som arbetat inom en sektion/specialidrott skall belönas av respektive Specialdistriktsförbund och ansökan skall således sändas dit.
  3. I princip gäller att den lägre valören skall erhållas först och att minst fem år bör gå mellan valörerna samt att personen skall ha varit aktiv någon gång under de senaste fem åren.
  4. Beslut om utdelning av utmärkelser fattas av RF-SISU Örebro läns styrelse, dess arbetsutskott eller delegat.
  5. Utdelning av utmärkelser sker vid förbundsmötet, förbunds- och föreningsjubileum eller annat särskilt tillfälle.
  6. RF-SISU Örebro läns styrelse kan i speciella fall besluta om utdelning av utmärkelser utöver ovanstående.

Förtjänstmärket i Guld

Förtjänstmärket i Guld kan tilldelas person som under minst tjugo år nedlagt ett synnerligen intresserat och framgångsrikt arbete för idrottsrörelsen inom RF-SISU Örebro läns distrikt eller som på annat sätt utomordentligt bidragit till idrottens framgång och förkovran. Förtjänsttecknet i guld är RF-SISU Örebro läns högsta utmärkelse.

Förtjänstmärket i Silver

Förtjänstmärket i Silver kan tilldelas person som nedlagt ett intresserat och framgångsrikt arbete inom RF-SISU Örebro läns distrikt under minst femton år.

Förtjänstdiplom

Diplomet kan tilldelas person som nedlagt ett intresserat och framgångsrikt arbete inom RF-SISU Örebro läns distrikt under minst tio år eller som på annat sätt bidragit till idrottsrörelsens utveckling. Diplomet kan dock under vissa förhållanden tilldelas person som under kortare tidsperiod nedlagt ett synnerligen intresserat och framgångsrikt arbete.

Diplomet kan även tilldelas Specialdistriktförbund och idrottsföreningar tillhörande RF-SISU Örebro län vilka varit verksamma under minst tjugofem år.

Bordsstandar

Standar kan tilldelas Special- (SF), Distrikts- (DF), Specialdistrikts (SDF) samt annan organisation vid jubileer eller andra tillfällen då förbundets uppvaktning anses påfordrad.

Standar kan tilldelas föreningar, tillhörande RF-SISU Örebro län, som varit verksamma i minst förtio år och därvid nedlagt ett förtjänstfullt arbete för idrotten.

Ladda hem ansökningsformuläret.

Ansökan skall vara RF-SISU Örebro län tillhanda senast en månad före den dag utmärkelsen är avsedd att utdelas.

Ansökan skickas till:

"Utmärkelser"
RF-SISU Örebro län
Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Stipendier, projektmedel och bidrag

Klicka här för att hitta stipendier, projektmedel och bidrag att söka.