Hem / Bidrag och stöd / Projektstöd IF / Stöd till anläggningar och idrottsmiljöer

Stöd till anläggningar och idrottsmiljöer

Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet. RF-SISU Örebro län vill att det ska finnas ett rikt utbud av idrottsanläggningar och idrottsmiljöer som är tillgängliga och välkomnande för alla i samhället. 

För att öka tillgång och tillgänglighet till anläggningar och idrottsmiljöer avsätter RF årligen medel till ett anläggningsstöd. Syftet är att skapa nya och utveckla befintliga idrottsmiljöer för barn och ungdomar. Bidraget kan sökas av idrottsföreningar anslutna till Riksidrottsförbundet. Ansökan handläggs av RF-SISU Örebro län. Har ni en idé om hur ni vill utveckla era idrottsmiljöer? Läs mer nedan om hur ni kan ansöka om anläggningsstöd.

Det finns sex olika stöd som går att söka inom anläggningsstöd

Stöd till nya aktivitetsytor, mindre projekt (upp till 400 000 kr i stöd)

Stöd till nya aktivitetsytor, större projekt (över 400 000 kr i stöd)

Stöd till energi- och miljöprojekt

Stöd till renoveringsprojekt

Stöd till säkerhetsprojekt

Stöd till utrustning för Parasport

Under 2022 finns extra medel inom anläggningsstödet för att skapa bättre förutsättningar för föreningar att bedriva verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Satsningar på tillgänglighet kan sökas inom följande områden: Utrustning till Parasport, Nya aktivitetsytor, renovering samt säkerhet.

Så ansöker ni om anläggningsstödet

  • Steg 1. Innan föreningen påbörjar arbetet med att fylla i ansökan för anläggningsstöd ska ni kontakta ansvarig hos RF-SISU Örebro län, Johanna Tybell. Johanna gör en förhandsbedömning och guidar er rätt vad gäller ansökan. Läs också igenom allt som står här på hemsidan om respektive anläggningsstöd, se ovan.
  • Steg 2. När ni bollat er idé och fått klartecken är det dags att skicka in ansökan. Det gör ni Idrottonline, enligt följande instruktioner.

    Ansökningstiden är löpande under året. Tänk på att inga projekt får vara påbörjade innan ansökan har skickats in om stöd ska kunna beviljas. Ta därför kontakt i god tid. 

    Du kan få stöd från fler aktörer

Det finns fler organisationer, myndigheter och lokala stiftelser som också har ansökningsbara bidrag kopplat till idrottsmiljöer. Några exempel är:

  • Allmänna arvsfonden. Vill din förening starta ny verksamhet för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning? Behöver ni bygga om, bygga till eller skapa en helt ny lokal eller anläggning för att förverkliga idén? Då kan ni söka Arvsfondens lokalstöd.
  • Jordbruksverket. Du kan få projektstöd om du investerar i anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter. Syftet med stödet är att behålla anläggningar på landsbygden.
  • Boverket. Erbjuder olika stödformer till ideella föreningar. Klicka på länken och läs mer om vilket stöd ni kan ansöka om.