Hem / Bidrag och stöd / Projektstöd IF / Idrott för 65+

Idrott för 65+

Syftet med "Idrott för 65+" är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin verksamhet för personer som är 65 år och äldre. Målsättningen är att idrottsrörelsen ska erbjuda en hållbar, utvecklande och inkluderande idrottsverksamhet även för målgruppen 65+.

Projektstödet ska användas för att utveckla föreningens befintliga verksamhet samt för uppstart av ny verksamhet för denna målgrupp.

Huvudområden

Det är möjligt för RF-SISU Örebro län att bevilja stöd för:

  • Inköp av lånematerial till nystartad verksamhet
  • Prova på-verksamhet
  • Projektledning
  • Ledararvode
  • Spontanidrott
  • Motionsidrott
  • Lokalhyra

Projektstödet

I samråd med er idrottskonsulent fyller ni i ansökan via er förenings IdrottOnline-sida. Då ska ni också ha kommit överens om hur ert projekt ska utformas, genomföras och vilka resurser just er förening är i behov av.

För mer information kontakta er förenings idrottskonuslent på RF-SISU Örebro län.

Ladda hem ansökningsformuläret.