Hem / Bidrag och stöd / Projektstöd IF / Återstartsstöd

Återstartsstöd

Syftet med "Projektstöd IF Återstart" är att stimulera uppstarten av föreningens verksamhet utifrån coronapandemins effekter. Stödet är öronmärkt till särskilt utsatta föreningar och ska säkerställa att möjligheter finns till att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.

De idrottsföreningar som räknas som "särskilt utsatta" är de som förlorat en väsentlig del av sin tidigare genomförda verksamhet. Det kan handla om en minskning av LOK-stödsaktiviteter, minskning av antal deltagare i barn- och ungdomsidrotten, minskning av antalet aktiviteter för vuxna eller ett minskat antal ledare och funktionärer. 

Huvudområden

Det är möjligt för RF-SISU Örebro län att bevilja stöd för:

  • att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar inom barn- och ungdomsidrotten.
  • att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar inom idrott för personer med funktionsnedsättning.

Därutöver kan stöd även beviljas för andra målgrupper inom föreningen.

Projektstödet

Stödet ska ges till tidsbestämda insatser och ska återrapporteras efter genomförd insats. Stödet fördelas av RF-SISU Örebro län till berörda idrottsföreningar.

Vill ni som idrottsförening göra en ansökan kontaktar ni er idrottskonsulent och fyller i formuläret nedan.

För mer information kontakta er förenings idrottskonuslent på RF-SISU Örebro län.

Ladda hem ansökningsformuläret.