Hem / Bidrag och stöd / Projektstöd IF

Projektstöd IF

Under 2022 och 2023 kan idrottsföreningar söka projektstöd för sin verksamhet. Ansökan görs i samverkan med föreningens idrottskonsulent.

Syftet med våra olika former av projektstöd är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin verksamhet i enlighet med idrottsrörelsens gemensamma vision; Strategi 2025. Den övergripande målsättningen med stödet är en idrottsrörelse för fler oavsett förutsättningar och ambition med sitt utövande.

Under perioden 2022 och 2023 kan idrottsföreningar söka stöd inom följande huvudområden:

  • Inkludering av underrepresenterade grupper
  • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer
  • Idrottssvaga områden
  • Anläggningsstöd
  • Återstartsstöd
  • Idrott för 65+

Olika typer av projektstöd

Inkludering av underrepresenterade grupper

Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att bli mer inkluderande i enlighet med Strategi 2025.

Projektstödet ska användas för att bidra till att barn- och ungdomsidrotten blir mer jämlik genom att skapa möjlighet för underrepresenterade grupper att delta, leda och påverka sin idrott.

Läs mer om projektstödet inkludering av underrepresenterade grupper.

Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Syftet med stödet är att ge förutsättningar för idrottsföreningar att skapa trygga och hållbara utvecklingsmiljöer.

Projektstödet ska användas för att göra barn- och ungdomsidrotten tryggare och mer hållbar.

Läs mer om projektstödet trygga och hållbara utvecklingsmiljöer.

Idrottssvaga områden

Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att vara till för alla oavsett var du växer upp samt skapa ett intresse för rörelse hela livet.

Projektstödet ska användas till särskilda insatser inom ett idrottssvagt område för att inkludera fler i enlighet med Strategi 2025.

Läs mer om projektstödet idrottssvaga områden.

Anläggningsstöd

Syftet med vårt anläggningsstöd är att skapa nya samt utveckla befintliga idrottsmiljöer för barn och ungdomar.

Läs mer om projektstöd för anläggningar.

Återstartsstöd

För att stimulera uppstarten av föreningens verksamhet utifrån coronapandemins effekter kan särskilt utsatta idrottsföreningar få återstartsttöd.

Läs mer om projektstödet återstart.

Idrott för 65+

Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin verksamhet för personer som är 65 år och äldre. Målsättningen är att idrottsrörelsen ska erbjuda en hållbar, utvecklande och inkluderande idrottsverksamhet även för målgruppen 65+.

Läs mer om projektstödet idrott för 65+