Hem / Bidrag och stöd / SDF-bidrag

Vi stöttar distriktets förbund

RF-SISU Örebro län är stödorganisation till idrottsrörelsen i Örebro län. Det innebär att vi på olika sätt hjälper specialdistriktsförbund (SDF) och idrottsföreningar att utvecklas.

Vi kan hjälpa ditt SDF genom att exempelvis genomföra utvecklingsarbeten, ta fram utbildningsplaner, anordna utbildningar på hemmaplan, medverka som coacher och samtalspartner och mycket mer. Kort sagt medverkar vi till allt som har med lärande och utveckling att göra. Förbunden och föreningarnas behov styr vår verksamhet.

Konsulentstöd

Alla SDF har en idrottskonsulent knuten till sig. Hur kan vi hjälpa just ditt förbund? Ring eller mejla till oss för att få veta mer, bolla en idé eller boka in ett förbundsbesök med en av våra idrottskonsulenter. Är du osäker på vilken konsulent som ansvarar för just ditt förbund kan du kontakta vår reception på 019-17 55 00 så guidar vi dig rätt.

SDF-bidrag

RF-SISU Örebro län ansvarar också för att fördela ekonomiskt stöd i form av SDF-bidrag. Syftet är att ge Specialdistriktsförbunden ett grundbidrag för sin verksamhet och stimulera till aktivitet och utveckling av förbunden inom distriktet.

Ta del av bestämmelserna för de verksamhetsbidrag som finns.

För att bidrag ska utgå ska följande handlingar bifogas ansökan:

  • Verksamhetsberättelsen
  • Resultat- och balansräkning
  • Revisionsberättelsen

Skicka ansökan till This is a mailto link
Ansökan ska vara oss tillhanda senast måndag 9 maj, 2022.

Belopp 2022
Av landstingsmedel utgår preliminärt 1 657 000 kronor.

Beslut
Beslut om bidragets storlek lämnas under juni månad.

Utbetalning
Bidraget betalas ut i fyra omgångar:

  • 31 mars (preliminär utbetalning baserad på 2019-års bidrag. Gäller de SDF som fick mer än 8 000 kronor under 2019).
  • Juni
  • September
  • December

Rabatter och förmåner

Riksidrottsförbundet har slutit flera rikstäckande avtal med olika partners som erbjuder specialdistriktsförbunden produkter och tjänster inom idrotten.
Läs mer om vilka rabatter och förmåner ni har rätt till.

IdrottOnline

RF-SISU Örebro län erbjuder support och utbildning inom IdrottOnline, idrottens eget administrativa system, och hjälper förbund att få bättre kunskaper. Det kan göras via telefon, e-post, föreningsbesök eller våra utbildningar.
Läs mer om vårt IdrottOnline-stöd.