Hem / Bidrag och stöd / IdrottOnline

IdrottOnline

IdrottOnline är idrottens administrativa system som Riksidrottsförbundet (RF) tillhandahåller kostnadsfritt för samtliga idrottsföreningar som tillhör RF.

I ett och samma system kan din förening ha sin webbplats, tillgång till medlemmar, närvaroregistrering, söka LOK-stöd och dessutom kunna sköta all tävlingsadministration. Läs mer på RF.se

Säkerheten i systemet bygger på personnummer och din förenings organisationsnummer. Det säkerställer korrekt redovisning av utbetalda medel och redovisade studietimmar, ett krav som Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna måste uppfylla gentemot staten.

Support/Hjälp

RF-SISU Örebro län erbjuder support och utbildning inom IdrottOnline och hjälper föreningar att få bättre kunskaper. Det kan göras via telefon, e-post eller föreningsbesök.

Kontakta er idrottskonsulent eller Markus Frisk direkt för personlig hjälp.

IdrottOnline har en support för föreningar både när det gäller buggar, tekniska problem samt hantering i systemet när ni inte når vår lokala support. Kontakta supporten via formulär eller ring under deras öppettider för hjälp.

På supportsidan går det även att hitta lösningar genom att söka på ord i sökfältet eller i manualer eller se videoklipp på Youtube