× Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
    Hem / Vad är rörelseförståelse? / Fakta, material och film

Fakta, material och film

Här hittar ni fakta kring rörelseförståelse, bra material och filmtips som kan användas till att främja fysisk aktivitet.

Fakta

> FYSS - Evidensbaserad kunskapsbas
> Rekommendationer gällande fysisk aktivitet (vuxna)
> Rekommendationer gällande fysisk aktivitet (barn och unga)
> Peter förklarar rörelseförståelse
> Om Rörelsenätverket Örebro län (broschyr)

Film

> What is the single best thing we can do for our health? (Dr. Mike)
> Physical Literacy (Sport Wales)
> Vad är rörelseförståelse/physical literacy (Dr. Dean Kriellars)
> Physical literacy as a construct of "learning" (Dr. Dean Dudley)

Artiklar

> Movement and Physical Activity in Early Childhood Education
and Care Policies of Five Nordic Countries
> Definitions, Foundations and Associations of Physical Literacy:
> Development of a physical literacy model for older adults
> ‘Measuring’ Physical Literacy and Related Constructs
> Physical literacy in the field of physical education
> Top 10 Research Questions Related to Physical Literacy

> Circus Arts Instruction in Physical Eduction
> Physical Literacy, Physical Acitvity and Health
> Physical Literacy: why should we embrace this construct?
> A 20th Century Narrative on the Origins of Physical Literacy
> Physical Literacy for the older adult

> Rapid systematic review of playground-related injuries

> 5 fördelar med att promenera
> Friskare arbetsplatser med fysisk aktivitet
> FNs mål för hållbar utveckling för fysisk aktivitet
> Planera globalt och agera lokalt för fysisk aktivitet
> Skillnaden mellan fysiskt aktiva och fysiskt inaktiva danskar

> Physical Literacy Environmental Assessment (PLEA) Tool
> The fantasmatic logics of physical literacy
> Critical Considerations for Physical Literacy Policy in Public Health
> Physical Literacy and Resilience in Children and Youth
> The Association between PLAYfun and Physical Activity