Hem / Om Rörelsenätverket

Om Rörelsenätverket

Att utgå från rörelseförståelsen i strategi och planering av insatser skulle med stor sannolikhet bidra till ökad fysisk aktivitet och leda till bättre hälsa, minskade sjukvårdskostnader och bättre och rikare livskvalitet på sikt. Men det behövs samarbete och samverkan mellan olika samhällssektorer.

Under 2019 togs ett politiskt beslut om att starta upp ett tvärsektoriellt rörelsenätverk där Region Örebro län, Örebro kommun, Örebro universitet, Handelskammaren Mälardalen, Länsstyrelsen Örebro län och RF-SISU Örebro län ingår.

Nätverket har som mål Att skapa en god, jämlik och jämställd folkhälsa genom en rörelserik och aktiv befolkning i Örebro län. Nätverket styrs av en politisk styrgrupp samt en operativ ledningsgrupp.

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter