Hem / Vi arbetar med / Jämställdhet

Vi siktar mot ett jämställt Örebro län

RF-SISU Örebro län vill vara i framkant i frågor som rör idrott och jämställdhet. Vi vill gestalta kompetens, vara opinionsbildande och vara en drivande part i idrottens strategiarbete.

Idrottsrörelsen startades av män, för män och präglas fortfarande mycket av manliga normer och maktstrukturer. RF-SISU Örebro län fokuserar på att, tillsammans med föreningar och förbund, bryta upp gamla strukturer och därmed forma ett mer jämställt idrottsdistrikt.

Bakgrunden till vårt jämställdhetsarbete är de skilda förutsättningar som ofta råder för flickor och pojkar inom idrotten. Målet är en jämställd och rättvis idrott med den övergripande syftet att uppmuntra idrottsföreningars initiativ och att samverka med andra aktörer för att på sikt skapa en jämställd idrott.

Målsättning

Målet för riksdagens jämställdhetspolitik är att "kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv". Riksidrottsförbundets och idrottsrörelsens verksamheter bör förverkliga denna politiska strävan. Vårt övergripande jämställdhetsmål är att "kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden". Det betyder att det inte ska spela någon roll om du är tjej eller kille och vill idrotta.

Läs mer om de nationella jämställdhetsmålen och RF:s jämställdhetsmål.

Strategier och verktyg

Att omsätta målet i praktisk handling kallas för jämställdhetsintegrering. RF-SISU Örebro län arbetar dels internt med dessa frågor, dels externt som stödorganisation till det ideella föreningslivet tillsammans med exempelvis kommunala och regionala aktörer i hela Örebro län. Att verkställa ett jämställdhetsmål kan handla om att granska budgeten och den ekonomiska fördelningen, att prioritera och stötta på ett likvärdigt sätt, att låta alla komma till tals på möten och i diskussioner. På detta sätt finns det flera olika verktyg för jämställdhetsintegrering i olika sammanhang. Att arbeta med jämställdhetsintegrering är en slags utvecklingsresa för hela organisationen med målet att perspektivet integreras i den dagliga verksamheten. Därför utgör också jämställdhet en av idrottsrörelsens utvecklingsresor med sikte mot 2025.

RF-SISU Örebro län kan hjälpa dig och din förening i dessa frågor på olika sätt:

  • TIPS, IDÈER OCH INSPIRATION: Vi tar fram anpassade verktyg och stöttar föreningar med kompetens.

  • WORKSHOPS, NÄTVERK MED MERA: Vi bjuder in till lokala och regionala träffar för att inspirera föreningar, ledare och aktiva, sprida goda exempel och förbättra våra verktyg till förändring.

  • STRATEGISK SAMVERKAN: Vi försöker utveckla samverkan mellan idrottsrörelsen och andra aktörer på både kommunal och regional nivå.

  • KUNSKAPSUNDERLAG OCH STATISTIK: Tillsammans med våra folkhälsostrateger tar vi återkommande fram aktuell statistik som underlag och utvärdering av vårt arbete. På detta sätt får vi kunskap om resultat och förändringar över tid på regional och kommunal nivå.

Material

RF-SISU Örebro län tog under 2016 fram utbildningsmaterialet Stanna kvar för ledare/tränare som arbeta för att behålla flickor inom idrotten.

RF-SISU Örebro län arbetade, med stöd av Allmänna Arvsfonden, fram utbildningsmaterialet ”Idrott, jämställdhet och ledarskap” som lanserades hösten 2017.

Daniel Alsarve, sakkunnig jämställdhet och maskulinitet, ingår i en central arbetsgrupp som arbetat fram utbildningsplattformen: www.inkluderandeidrott.se med mängder av stöd, metoder och andra verktyg till förändringar.

Lyssna på vårt poddavsnitt om idrottens machokultur.

Lyssna på vårt poddavsnitt om jämställdhet för en framgångsrik idrott.

Lyssna på vårt poddavsnitt om fler kvinnor som ledare.