Hem / Vi arbetar med / Föreningsutveckling

Vi stöttar distriktets föreningar

RF-SISU Örebro län är stödorganisation till idrottsörelsen i Örebro län. Det innebär att vi på olika sätt hjälper specialdistriktsförbund (SDF) och idrottsföreningar att utvecklas.

Vi kan hjälpa din förening genom att till exempel genomföra utvecklingsarbeten, ta fram utbildningsplaner, anordna utbildningar på hemmaplan, medverka som coacher och samtalspartner och mycket mer. Kort sagt, vi medverkar till allt som har med lärande och utveckling att göra. Din förenings behov styr vår verksamhet.

Läs mer om hur vi kan stötta dig och din förening i utbildning- och utvecklingsfrågor.

Konsulentstöd

Alla föreningar har en idrottskonsulent hos RF-SISU Örebro län knuten till sig. Hur kan vi hjälpa just din förening? Ring eller mejla till oss för att få veta mer, bolla en idé eller boka in ett besök med en av våra idrottskonsulenter.