Hem / Vi arbetar med / Folkhälsa / Psykisk hälsa

Psykisk hälsa

Bakgrund

World Health Organisation (WHO) definierar psykisk hälsa enligt följande: ”Ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där varje individ kan förverkliga de egna möjligheterna, kan klara av vanliga påfrestningar, kan arbeta produktivt och kan bidra till det samhälle hon eller han lever i”. Det är en definition som kan vara svår att greppa och tyda. Faktum är att ingen är glad hela tiden. Det hör till livet att vara nedstämd eller orolig ibland. Tankar om att något är fel under en längre tid kan var jobbigt. Ibland vet du kanske precis varför du är ledsen, orolig eller stressad. Andra gånger känner du så och du vet inte varför.

Enligt Liv och hälsa ung (en undersökning som genomförs av Region Örebro län) kan vi konstatera att barn och unga som deltar i en idrottsförening upplever en bättre hälsa än de som inte är det. Samtidigt är idrotten inte fläckfri, det finns problematik med psykisk ohälsa även inom idrottens värld med exempelvis överträning, ätstörningar eller uteslutning. Vi på RF-SISU jobbar därför aktivt med frågor om psykisk hälsa till stöd för länets föreningar. Strategin för insatserna hittar du längre ned på sidan. Den är indelad utifrån perspektiven: främjande av psykisk hälsa, förebyggande och synliggörande av psykisk ohälsa samt akuta insatser.

Läs mer: Strategi psykisk hälsa 2021-2022