Hem / Vi arbetar med / Folkhälsa / FaR® - Fysisk aktivitet på recept

FaR® - Fysisk aktivitet på recept

FaR® - Fysisk aktivitet på recept, är ett konkret och användbart verktyg i hälso- och sjukvårdens arbete med att främja fysisk aktivitet i befolkningen. FaR® innebär en, för personen, anpassad ordination och används till såväl friska inaktiva som till personer med någon diagnos, för att förebygga och behandla.

FaR® förskrivs av legitimerad personal i dialog med patienten och är individuellt anpassad till personens egen förmåga, intresse och hälsotillstånd. Aktiviteten sker på egen hand eller i grupp och eventuella kostnader ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård.

Samverkan mellan olika aktörer

En grundläggande del i FaR®-arbetet är den samverkan som sker mellan hälso- och sjukvården och andra aktörer i samhället, till exempel frivilligorganisationerna, som har en lång erfarenhet av att arbeta med fysisk aktivitet, motion och träning.

I Örebro län bygger FaR®-arbetet på en samverkan mellan Region Örebro län och RF-SISU Örebro län.
I avtalet står bland annat att RF-SISU Örebro län ska medverka i FaR®-arbetet genom att stödja patienter att hitta aktiviteter, skapa aktiviteter för patienter där aktiviteter saknas och tillsammans med hälso- och sjukvården medverka i att utveckla arbetsmetoder.


Efterfrågan på aktiviteter är varierande och arrangörer kan finnas inom idrottsrörelsen, andra organisationer eller i den privata sektorn. Behovet av aktiviteter i närområdet är alltid aktuellt. 
Kontakta oss så berättar vi mer.

FaR® för idrotten

Självklart är arbetet med FaR® en angelägen insats för folkhälsan, men är samtidigt också värdefullt för föreningen. Det kan generera nya medlemmar, och på sikt också ledare, samtidigt som det stärker föreningens profil och kan bidra till att ett bredare utbud erbjuds i föreningen.

Är din förening eller organisation intresserade av att vara en del i FaR®-arbetet och kan erbjuda aktiviteter för personer som blivit ordinerade fysisk aktivitet? Kontakta oss så berättar vi mer.

Föreningen ansvarar för att ledarna som tar emot personer med FaR® har utbildning, kunskap och ledarerfarenhet i sin egen aktivitet.

Vi erbjuder gratis utbildning

Behovet av nya aktiviteter är alltid aktuellt. Vill ni bli en av dem som tar emot personer som blivit ordinerade fysisk aktivitet?

För att finnas med som aktivitetsarrangör i aktivitetskatalogerna ska man delta vid ett utbildningstillfälle som erbjuds kostnadsfritt.

Ur innehållet:

  • Hur kan ni förbereda er för att ta emot deltagare som ordinerats fysisk aktivitet till er förening?
  • Få kännedom om den modell för arbetet som används i Örebro län
  • Idrottens roll
  • Kunskap om den fysiska aktivitetens betydelse för hälsa och välbefinnande ur ett medicinskt perspektiv
  • Hur fysisk aktivitet kan användas i sjukdomsförebyggande och behandlande syfte
  • Erfarenheter av arbetet med FaR®, lokalt och nationellt
  • Ansvarsfrågor