Hem / Vi arbetar med / Folkhälsa / Äldre / Självtest benstyrka

Testa benstyrkan och förhindra kronisk sjukdom

Under hösten 2016 pågick pilotprojektet ”Självtest benstyrka” i Karlskoga, Degerfors och Laxå för att sprida kunskap om hur enkla självtester av benstyrkan kan användas för att tidigt upptäcka nedsatt funktion och samtidigt användas för att träna upp densamma.

Vill du som har en kronisk sjukdom förbättra din hälsa och livskvalitet? Börja självtesta benstyrkan, säger projektledare Lillemor Nyberg, distriktsläkare på Karolina vårdcentral, medicine doktor i allmänmedicin.

Ökar möjligheten att tidigt upptäcka nedsättningar

Självtester av benstyrka ökar möjligheten att tidigt upptäcka nedsättningar som kan innebära risk för kortare livslängd, ohälsa och sänkt livskvalitet. En hög benstyrka och en god benfunktion minskar risken för sjukdom och är viktig vid behandling av många av våra kroniska folksjukdomar, som artros, hjärt- och kärlsjukdom, diabetes typ 2 och depression. Med hjälp av självtesterna kan även benstyrkan tränas upp och bibehållas.

Testa din benstyrka

Forskning har visat att en hög benstyrka och god konditionsnivå, daglig fysisk aktivitet och ett minskat stillasittande, påverkar hälsa och livskvalitet positivt. Studier visar också att inlärningsförmågan och hjärnans fysiska och psykiska funktion förbättras av träning. Med andra ord innebär det att hjärnan presterar bättre, orkar mer och man blir oftast glad och mår bra av träning.

I den här foldern berättar vi hur du självtestar din benstyrka/benfunktion genom fyra enkla övningar. Med hjälp av testerna kan du avgöra om din benstyrka är hög eller låg och om du har en sidoskillnad mellan höger och vänster ben som du kanske inte kände till.

Enkla tester av benstyrkan, som de beskrivna i den här foldern, behöver det inte ta lång tid att göra. När du lärt dig testerna tar de tillsammans bara knappt 5 minuter att utföra. Testerna kan med fördel användas även som träning av benstyrkan, en eller flera gånger varje dag, oavsett om du har en hög eller låg styrka vid det första självtestet.