Kost

Att ha en god kosthållning är inte bara en viktig del för att kunna prestera bra - utan även för att främja en god hälsa. Det är viktigt att äta näringsrikt, allsidigt och utgå från individens specifika behov. RF-SISU Örebro län arbetar utifrån de nordiska näringsrekommendationerna, NNR 2012, samt Riksidrottsförbundets kostpolicy och omvärldsbevakar den senaste nutritionsforskningen. RF-SISU Örebro län erbjuder föreläsningar, individuell rådgivning, metoder och material samt kunskapsstöd.

Föreläsningar
RF-SISU Örebro län erbjuder föreläsningar för olika målgrupper kring goda kostvanor, att främja god hälsa och bra idrottsprestationer samt motverka nutritionsrelaterade problem.

Individuell rådgivning
RF-SISU Örebro län erbjuder individuell rådgivning till idrottare och motionärer som vill öka sin prestation genom kostomläggning. Vi utgår från Örebro men kan även genomföra rådgivning per telefon efter överenskommelse.

Metoder, material och kunskapsstöd
RF-SISU Örebro län erbjuder en rad olika material och kunskapsstöd. Vi tar gärna fram underlag som passar just ert behov.

Lyssna på vårt poddavsnitt om bra mat för idrottare (med Erik Hellmén).

Ladda hem bra material

För dig som vill veta mer har vi samlat ett antal bra och lättillgängliga material som du kan ladda hem eller beställa.

Kost för idrottande barn och unga är är ett webbmaterial om mat. Genom att vi äter och dricker får vi i oss energi, som kroppen behöver för att orka träna och tävla, hålla koncentrationen uppe i skolan och för att kroppen ska kunna växa samt hålla sig frisk. Att få i sig det kroppen behöver är helt nödvändigt för att må bra.

Erik Hellmén som är sakkunnig inom nutrition på RF-SISU Örebro län, beskriver och berättar i text, ljud och på film om kostens betydelse för barn och unga. Webbplatsen innehåller också en podd, frågor att testa dina kunskaper med och en lärgruppshandledning för att ta frågan om kostens betydelse vidare till föreningen.

Mat och rörelseglädje är ett inspirationsmaterial upplagt som en verktygslåda omfattande tolv kapitel. Det är framtaget framför allt för skolor men är även användbart för fritidsgårdar och föreningar.

Materialets rörelsebank ger förslag på rastaktiviteter och praktiska exempel på hur rörelse kan integreras i det pedagogiska arbetet under skoldagen. Materialet ger även hänvisning till litteratur och hemsidor där både vuxna och barn kan söka vidare efter mer information och inspiration. Du kan ladda ner materialet eller beställa det som upptryckt pärm till självkostnadspris.

Bra mat för unga idrottare - Finns att beställa på SISU Idrottsböcker och beskriver hur mat fungerar i kroppen och varför det är bra att äta olika sorters mat. Häftet innehåller många tips på vad man kan äta före, under och efter träning eller tävling. Här finns även flera enkla, nyttiga och smarriga recept som hjälper ungdomar att själva ta ansvar för vad de äter. Till materialet finns också en rad olika pedagogiska verktyg för nedladdning.

Kost- och näringslära inom idrotten är en kartläggning och genomgång av de vetenskapliga studier som publicerats om kost och idrottsutövning. Vänder sig till tränare, ledare och idrottsutövare på olika nivåer som vill ha en större förståelse kring betydelsen av näringslära inom idrotten.

Kostrekommendationer för elitidrottare vänder sig till elitidrottare, utgår från aktuell forskning och tar fasta på energi- och näringsbehov, matens sammansättning, vätskebehov, tillskott samt viktförändringar.

Säker mat i idrottsrörelsen. Inom idrottsrörelsen förekommer dagligen hantering och försäljning av mat och dryck. En sådan hantering ställer höga krav varför Riksidrottsförbundet har tagit fram handboken. Avsikten är att på ett enkelt sätt beskriva de regler och förutsättningar som föreningar behöver ha kunskap om för att hantera mat och dryck på ett säkert sätt för såväl aktiva och publik. Handboken kan användas som en manual, uppslagsbok eller diskussionsunderlag och vara ett stöd i föreningens livsmedelshantering.

Handboken är enbart rekommendationer men Livsmedelsverket har godkänt riktlinjerna i handboken och de kan därmed betraktas som nationella branschriktlinjer.

Mellanmålstips. Barn och ungdomar behöver bra mellanmål mellan huvudmålen. Det gör det lättare att orka med skolan, olika fritidsaktiviteter och idrottande. Det ska vara lätt att göra hälsosamma och bra val - också vid idrottsanläggningar eller föreningens cafeteria. Ett sätt att arbeta med bra utbud vid cafeterior är att ta fram en policy med riktlinjer och förhållningssätt som alla kan stå bakom. RF-SISU Örebro län har i samarbete med flera av länets kommuner tagit fram en gemensam policy för både skolor, fritidsgårdar och idrottsanläggningar.