Hem / Vi arbetar med / Anläggningar

Anläggningar

En av förutsättningarna för att en idrottsförening ska kunna bedriva en bred och kvalitativ verksamhet är tillgången till idrottsanläggningar och idrottsmiljöer. Med idrottsmiljöer avses de idrotter som behöver tillgång till mark, skog, vägar, luft och vatten.

Tillgången till idrottsanläggningar och idrottsmiljöer är sedan några år tillbaka ett prioriterat område som RF-SISU Örebro län aktivt arbetar med. Styrelsen har utsett en anläggningsgrupp som särskilt ska bevaka och behandla anläggningsfrågor.

RF-SISU Örebro läns anläggningsgrupp ska:

  • Bistå idrottsföreningar, Specialdistriktsförbund och allianser inom idrotten med kontakter till företrädare för kommuner, landstring, Riksidrottsförbundet och Specialförbund inom anläggningsfrågor.
  • Hjälpa idrottsföreningar med finansieringsfrågor avseende anläggningar.
  • Agera referensgrupp vid ny- eller ombyggnation av idrottsanläggningar.
  • Arbeta med alla idrottsföreningars behov av anläggningar - oavsett idrott.
  • Vara kontaktperson(er) för representanter från kommun, landstring, bostadsföretag, Riksidrottsförbundet, Specialförbund och/eller Specialdistriktsförbund inom anläggningsfrågor.
  • Verka för att anläggningsfrågan hålls aktuell i distriktet.

Behöver ni råd, stöd eller hjälp när det gäller idrottsanläggningar, vänligen kontakta Johanna Tybell.

Vill du söka ekonomiskt stöd för anläggningar och idrottsmiljöer?
Här hittar du information om vårt anläggningsstöd.