Hem / Sara Fröhling Lind

Generation Z - den hälsosammaste ungdomsgenerationen, eller?

Om Sara:

Sara Fröhling Lind är ansvarig för Ungdomsbarometerns studier inom livsstilsområdet. Sara arbetar dagligen med att undersöka och analysera ungas beteenden och attityder kring hälsa och idrott, hållbarhet och matvanor, identitet och intressen – och hur allt detta hänger samman och påverkar varandra.

Om föreläsningen:

Under de senaste decennierna har det blivit allt viktigare för unga att leva ett hälsosamt liv. Samtidigt rapporteras det om ökat stillasittande, stress och allt fler unga som behandlas för psykisk ohälsa. Hur ser egentligen idrotts- och motionsvanorna ut för en ungdomsgeneration som tycker det är viktigare än någonsin att må bra, men som samtidigt mår allt sämre? Ungdomsbarometern har studerat unga i trettio år och ger analyser och trendspaningar kring ungas motionsvanor och attityder till idrott och träning. Vad ser vi för drivkrafter och utmaningar? Och vilken påverkan har coronapandemin på ungas utövande, nu och framåt?

Lärande material