Hem / Vi arbetar med / Integration

Integration

Personer som invandrar till Sverige kommer från en mängd olika länder, av olika anledningar och med olika förutsättningar. Invandringen medför att allt fler personer i framtiden kommer vara födda i ett annat land eller ha föräldrar som är födda i ett annat land. Målet med integrationspolitiken är att alla ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund.

Svensk idrott vill ytterligare stärka arbetet med mångfald i föreningar och därmed bidra både till integrationen i samhället och till svensk idrotts utveckling. Idrottsrörelsen ska erbjuda aktiviteter och grundläggande introduktion till föreningslivet för nyanlända och tillsammans med civilsamhället ingå i arbetet med mottagandet av flyktingar som söker asyl.

Detta är i linje med idrottsrörelsens strategi där ett av de prioriterade områdena innefattar ett livslångt idrottande för alla grupper. Svensk idrott ska vara inkluderande och en positiv kraft mot segregation och utanförskap.

Fritids- och föreningslivet kan vara en integrerande kraft i samhället där människor med olika bakgrund kan mötas kring gemensamma intressen. Deltagande i föreningsaktiviteter kan förbättra förutsättningarna för nyanlända personer med att exempelvis förstå koder i det svenska samhället, prata svenska i vardagen och skapa ett kontaktnät.

Fritids- och föreningslivet har stor potential och kan utvecklas till att bli en än mer betydande part i samhällets strategier för integration. En god hälsa är en viktig faktor för etablering och delaktighet i samhället.

RF-SISU Örebro län jobbar aktivt med att förbättra samhällets möjligheter att nyttja fritids- och föreningslivet som en arena för förbättrad integration. Vi tror på att en mångfald inom rörelsen stärker såväl individen som organisationen.

Lyssna på vårt poddavsnitt om att nå dem som ingen når.

Lyssna på vårt poddavsnitt om integrationsarbetet i Kopparbergs BK.