Hem / Vi arbetar med / Fritidsbanken

Fritidsbanken

RF-SISU Örebro län vill få igång fler Fritidsbanker i länets kommuner. Med stöd av Idrottslyftet har vi inom RF-SISU Örebro län särskilda resurser att stötta just detta.

En fritidsbank är en plats där man kan låna sport- och fritidsprylar kostnadsfritt, ungefär som när man lånar en bok på ett bibliotek. Syftet är att uppmuntra barn, ungdomar och vuxna till spontan- och föreningsidrottande och att bidra till en mer hållbar miljö där man tar tillvara på prylar som andra kan ha glädje av. Målsättningen är att kostnader kopplade till idrott ska minska.


Fritidsbanken i Nora finns belägen på Hjernet, Malmgatan 4.

Fritidsbanker finns i flera av Örebro läns kommuner. För mer information om öppettider rekommenderas Fritidsbankens hemsida där det går att hitta samtliga Fritidsbanker som finns öppnade i Sverige.

RF-SISU Örebro län kommer fortsätta vara en stöttande part i etablerandet och skapandet av fler Fritidsbanker i länet. Om du har idéer på hur detta skulle kunna se ut i just din kommun, eller har du grejer att skänka, ber vi dig höra av dig till ansvarig kontaktperson.

Läs mer om Fritidsbanken i rapporten: Utlåning av begagnad sport- och fritidsutrustning i Örebro län .