Hem / Vi arbetar med / Ekonomisupport

Ekonomisupport

Ägna dig åt föreningens aktiviteter och låt oss sköta det administrativa jobbet.

Enheten idrottsservice som finns inom RF-SISU Örebro län erbjuder idrottsrörelsen ekonomisupport. Vår administration är flexibel och möter din förenings eller ditt förbunds behov till föreningsanpassade priser.

Vi kan hjälpa er med:
> Bokföring
> Bokslut och årsredovisning
> Fakturahantering
> Löneadministration
> Skattedeklaration
> Utbildning

Kontakta oss så berättar vi mer.