Idrottens dag - för barns rätt till idrott och hälsa

Fredag 25 september arrangerar Riksidrottsförbundet Idrottens dag för skolor i Örebro län och hela Sverige. Idrottens dag är också en del av European School Sports Day, som genomförs tillsammans med skolbarn över hela Europa, samt EU:s satsning European Week of Sports. Målet är att aktivera skolbarn i samtliga EU-länder i minst 120 minuter under en och samma dag. Idrottens dag handlar om att stå upp för barns rätt till idrott och hälsa.

Fysisk aktivitet är bra för barns välmående, skolresultat och hälsa. Forskning visar dock att barn och unga rör sig alldeles för lite. Endast 44% av pojkarna och 22% av flickorna når upp till den rekommenderade nivån om 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. Det vill idrottsrörelsen, med skolans hjälp, förändra. I Örebro genomförs Idrottens dag för fjärde året i rad och målgruppen 2020 är elever i årskurs 5 från tio olika skolor, samt elever från skolor i idrottssvaga områden.

-Vi har valt ut de skolor som vi redan idag har en överenskommelse med att jobba med rörelsesatsningen i skolan, men vi önskar och hoppas att så många barn som möjligt ska vara med och delta med minst 120 minuters fysisk aktivitet den här dagen, säger Emma Johansson, idrottskonsulent hos RF-SISU Örebro län.

Mer om: Rörelsesatsning i skolan

Syftet med Idrottens dag är att det ska vara en rolig dag med aktiviteter för barn, att höja kunskapen om barns idrottande och bygga broar mellan skolan, barnen och idrottsrörelsen. Målet är att fler ska kunna och vilja idrotta hela livet, även de barn som idag är minst aktiva. 

Vilka står bakom Idrottens dag?

Riksidrottsförbundet är huvudarrangör, tillsammans med RF-SISU Örebro län. Initiativet är en del av EU-projektet European Week of Sports, vars mål är att få hela Europa i rörelse. Sammanlagt deltar minst 28 länder med olika evenemang.

Lyssna till vårt poddavsnitt om Idrottens dag.

För mer information om Idrottens dag: kontakta Emma Johansson
För mer information om Rörelsesatsning i skolan: kontakta Marcus Edin