Hem / Vi arbetar med / Barn- och ungdomsidrott

Barn- och ungdomsidrott

9 av 10 barn är någon gång under sin uppväxt medlem i en idrottsförening. Det ger idrottsrörelsen ett stort ansvar för att verksamheten bedrivs på ett bra sätt. RF-SISU Örebro län satsar därför extra mycket på barn- och ungdomsidrott för att säkerställa trygga idrottsmiljöer där barn utvecklas och mår bra.

Idrott på barn och ungas villkor

En majoritet av barn och ungdomar över sju år i Sverige deltar i organiserad idrottsverksamhet. Det gör idrotten till landets i särklass största fritidsaktivitet. Idrotten spelar därmed en viktig roll i många barns uppväxt och idrottsrörelsen har ett stort ansvar för att verksamheten bedrivs på ett lämpligt sätt.

Idrottsrörelsen vill att så många som möjligt ska kunna vara med och idrotta så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt.

Stöd och hjälp av RF-SISU Örebro län

RF-SISU Örebro läns idrottskonsulenter utbildar och arbetar med föreningar, förbund, ledare och föräldrar för att skapa så bra idrottsmiljöer som möjligt. Vi följer de riktlinjer för barn- och ungdomsidrott som anges i Riksidrottsförbundets (RF) idéprogram Idrotten Vill.

Våra idrottskonsulenter kan hjälpa din förening att ta ett helhetsgrepp kring föreningens barn- och ungdomsidrott. Tillsammans med er gör vi en nulägesanalys av vad föreningen kan utveckla. Det kan mynna ut i olika utbildnings- och utvecklingsinsatser, till exempel tränar- och ledarutbildningar, föräldrautbildningar eller processarbeten. För utövare erbjuder vi utbildningar för att stärka sammanhållningen som leder till ett gott beteende. Målsättningen är att barn och ungdomar ska få en positiv upplevelse av idrotten - oavsett om de siktar mot toppen eller idrottar av sociala skäl.

Sakkunnig i barn- och ungdomsidrott

Det är viktigt att inte gissa sig till vad som är bäst i utvecklingen av barn och ungdomar inom idrottsrörelsen när forskning och utbildning finns att luta sig mot. RF-SISU Örebro län har en sakkunnig i barn- och ungdomsidrott, som tillsammans med våra idrottskonsulenter arbetar med att stötta distriktets föreningar och förbund i utvecklingen av barn- och ungdomsidrotten.

Tveka inte att kontakta vår sakkunnige om ni behöver stöttning.

Om något oönskat händer

Ibland far barn illa på olika sätt inom idrotten, både känslomässigt och fysiskt. Under rubriken Trygg idrott har vi samlat bra stödfunktioner ni kan vända er till när ni befarar att någon far illa, eller när du själv behöver hjälp. Läs mer om Trygg idrott här. Vi uppmanar er att söka direktkontakt med oss vid misstankar eller kännedom om att barn eller ungdomar på något sätt far illa inom idrotten. Vi utgör även ett stöd för föreningar, styrelser, aktiva och ledare om konflikter uppstår kring hur verksamheten bedrivs. Verksamheten ska alltid utgå från RF:s anvisningar för barn och ungdomsidrott. Kontaktperson för Trygg Idrott är Josefin Gullbrand på RF-SISU Örebro län

Vanliga frågor

Vad är talang? Är det ok att selektera eller toppa inom barn- och ungdomsidrotten? Under den här rubriken har vi samlat några av de vanligaste frågorna vi stöter på kring barn- och ungdomsidrott. Läs våra vanliga frågor med svar här.