Hem / Vi arbetar med / Antidoping

Antidoping

Alla som är medlemmar i en idrottsförening omfattas av Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och antidopingreglemente. Varje enskild idrottare är själv ansvarig att känna till och följa dopingreglerna.

Målet med idrottsrörelsens antidopingarbete är att tillförsäkra alla idrottsutövare deras självklara rätt att delta och tävla i en idrott fri från doping. För att nå målet förs kampen mot doping med olika medel på alla nivåer inom idrotten. Det kräver aktiva insatser från Specialidrottsförbund, RF-SISU Örebro län och idrottsföreningar.

Sedan 1 januari 2021 är Riksidrottsförbundet inte längre Sveriges antidopingorganisation (NADO). En ny organisation, Antidoping Sverige, som är helt fristående från idrotten utgör nu NADO i Sverige.

Antidopingarbetet inom Antidoping Sverige

Antidopingarbetet bedrivs inom följande nio verksamhetsområden:

 • Dopingkontroller
 • Analysverksamhet
 • Utredning
 • Juridisk verksamhet
 • Information och utbildning
 • Forskning och utveckling
 • Nationell samverkan
 • Internationell samverkan
 • Kvalitetssäkring

Kunskap är centralt

Dopingkontroller är tillsammans med information och utbildning de viktigaste verktygen i idrottsrörelsens antidopingarbete. Alla idrottsutövare som är medlemmar i en idrottsförening är skyldiga att lämna dopingprov om de kallas till en kontroll. Titta på denna film och läs mer om hur dopingkontroller genomförs samt om idrottsutövarens rättigheter och skyldigheter i samband med en dopingkontroll. Kom ihåg att även ledare omfattas av dopingreglerna. Läs mer om våra utbildningsinsatser.

Vad gör RF-SISU Örebro län?

RF-SISU Örebro län verkar för en idrott fri från doping och andra skadliga ämnen genom att:

 • Stödja Specialidrottsdistriktsförbund (SDF) och föreningar med information, rådgivning och utbildning.
 • Bedriva opinionsbildning och samverkan lokalt och regionalt med olika organisationer och myndigheter.
 • Planera förebyggande dopingkontroller på lägre tävlingsnivå och bland motionsidrottare.
 • Ha ett antal legitimerade dopingkontrollanter stationerade i länet som regelbundet genomför dopingkontroller på idrottsutövare på olika nivåer och inom olika idrotter på uppdrag av RF:s dopingkommission.
 • Medverka i ett länsnätverk för ett dopingfritt län i samverkan med polismyndigheten, Dopningsmottagningen på Universitetssjukhuset i Örebro, Länsstyrelsen, länets kommuner och träningsanläggningar.

Är du intresserad av dopingarbetet ur ett samhällsperspektiv och hur samverkan ser ut för ett dopingfritt Örebro län kan du läsa mer på 100% ren hårdtränings hemsida.