Hem / Vi arbetar med / Aktuella projekt / Idrott för äldre

Idrott för äldre

RF-SISU Örebro län är ett av sex distrikt i Sverige som fått ta del av centrala medel som tilldelats idrottsrörelsen för att utveckla idrott för äldre. Projektet löper mellan 2020 och 2021.

I mars 2020 beslutade regeringen att ge 20 miljoner kronor till Riksidrottsförbundet för en särskild äldresatsning under två års tid. Riksidrottsförbundet har därefter valt ut sex distrikt som agerar pilotdistrikt för äldresatsningen. Fokus kommer vara att ge äldre möjligheter att idrotta i föreningar, insatser i kommunerna tillsammans med seniororganisationer samt på olika folkbildningsinsatser.

Syftet med projektet är bland annat att ge fler möjligheter att vara aktiv inom idrottsrörelsen för målgruppen 65+. Fler äldre ska ges möjligheten till ett rikt socialt liv med rörelse och gemenskap. Det handlar om att bryta ensamhet och bygga ett starkare samhälle.

RF-SISU Örebro län har valt att rikta äldresatsningen mot fyra kommuner i norra länsdelen; Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg. Det är fyra mindre kommuner där andelen äldre är hög.

Aktiviteter

Sammanfattningsvis utgörs arbetet och målsättningarna i att samla förbundets insatser och lägga fokus på målgruppen 65+ genom att:

  • Leda arbetet och stödja idrottsföreningarna i deras utvecklingsarbete kopplat till målgruppen.
  • Samverka med seniororganisationerna.
  • Stödja folkbildningsverksamhet i föreningar och därmed ökad social samvaro.
  • Arbeta intressepolitiskt för att finna ytterligare samverkan med regioner och kommuner.
  • Synliggöra idrottsföreningarnas verksamhet för målgruppen 65 år och äldre.

Kartläggning

Inför satsningen gjordes ett kartläggningsarbete för att veta vilka föreningar som i dagsläget har eller planerar att starta upp idrott för äldre. Mer information om detta kommer.

Ansökan utvecklingsstöd "Idrott för äldre"

Fokus i arbetet blir att ”sänka trösklarna” hos idrottsföreningarna och skapa bra förutsättningar för såväl fysisk aktivitet som social samvaro och föreningstillhörighet.

Stöd beviljas till ny verksamhet för målgruppen, eller utveckling av befintlig verksamhet.

Målgrupp: Personer som är 65+ med ett extra fokus på de som idag inte är med i en idrottsförening.

Satsningen ska både innehålla anpassade fysiska aktiviteter och sociala möten i föreningsmiljö (lärgrupper, samtal med mera) under 2021. Stödet är max 10 000 kr per förening. Stödet kan inte användas till ordinarie medlemsavgifter eller kostnad för tävling/match. En enklare återrapport för satsningen kommer att behöva göras.

Idrottsföreningar (även de som inte är anslutna till riksidrottsförbundet) med verksamhet i de fyra kommunerna i norra länsdelen är välkomna med sin ansökan.

Ansökan utvecklingsstöd för äldre

Kontakt

Kontakta projektsamordnare Caroline Andersson om ni är intresserad av samverkan eller vill veta mer.

Caroline Andersson
Projektsamordnare
019-17 55 15
This is a mailto link