Hem / Vi arbetar med / Aktuella projekt / Idrott för äldre

Idrott för äldre

RF-SISU Örebro län är ett av sex distrikt i Sverige som fått ta del av centrala medel som tilldelats idrottsrörelsen för att utveckla idrott för äldre. Projektet löper mellan 2020 och 2021.

I mars 2020 beslutade regeringen att ge 20 miljoner kronor till Riksidrottsförbundet för en särskild äldresatsning under två års tid. Riksidrottsförbundet valde därefter ut sex distrikt som agerar pilotdistrikt för äldresatsningen. RF-SISU Örebro län har valt att rikta äldresatsningen mot fyra kommuner i norra länsdelen; Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg. Det är fyra mindre kommuner där andelen äldre är hög. Inför satsningen gjordes ett kartläggningsarbete för att veta vilka föreningar som i dagsläget har eller planerar att starta upp idrott för äldre.

Syftet med projektet är bland annat att ge fler inom målgruppen 65+ möjligheten att vara aktiv inom idrottsrörelsen. Fler äldre ska ges möjligheten till ett rikt socialt liv med rörelse och gemenskap. Det handlar om att bryta ensamhet och bygga ett starkare samhälle, något som har visat sig vara ännu viktigare men också svårare under en pandemi.

Coronapandemin har utmanat oss alla men kanske framför allt våra äldre. När satsningen startade hade vi ingen aning om de tuffa tider som väntade. De redan ensamma äldre blev ännu mer ensamma och de som var aktiva fick pausa sina aktiviteter och kunde inte längre idrotta och socialisera som tidigare. Idrottsrörelsen har fått kämpa för att hålla i gång verksamhet för barn och unga men de äldre har fått vänta. För många är det först nu under hösten 2021 som verksamheter och aktiviteter för äldre har börjat vakna till liv igen.

Målområden

Sammanfattningsvis utgörs arbetet och målsättningarna i att samla förbundets insatser och lägga fokus på målgruppen 65+ genom att:

  • Leda arbetet och stödja idrottsföreningarna i deras utvecklingsarbete kopplat till målgruppen.
  • Samverka med seniororganisationer.
  • Stödja folkbildningsverksamhet i föreningar för ökad social samvaro.
  • Arbeta intressepolitiskt för att finna ytterligare samverkan med regioner och kommuner.
  • Synliggöra idrottsföreningarnas verksamhet för målgruppen 65 år och äldre.

Utvecklingsstöd

18 föreningar i norra länsdelen har beviljats utvecklingsstöd för att antingen starta upp, utveckla eller erbjuda prova på-verksamhet för målgruppen 65+. Av dessa föreningar är det några som har lyckats anpassa sina aktiviteter utifrån pandemins restriktioner men de flesta har avvaktat och inväntat lättade restriktioner. Merparten av föreningarna har kommit i gång med verksamhet under hösten 2021. Några exempel på föreningar som har kommit i gång med verksamhet är Kopparbergs Bollklubb, Storå Gymnastikförening, LIF Lindesberg och Gyttorps ridklubb. Fokus i arbetet är att ”sänka trösklarna” och skapa bra förutsättningar för såväl fysisk aktivitet som social samvaro och föreningstillhörighet. Fokus har varit och är fortsatt att framför allt nå de som inte redan är aktiva inom någon idrott.

Kontakt

Kontakta projektsamordnare Hanna Palm om du är intresserad av samverkan eller vill veta mer.

Hanna Palm
Projektsamordnare
019-17 55 73
This is a mailto link