Hem / Vi arbetar med / Aktuella projekt / Kvinna i Fokus

Kvinna i Fokus

Kvinna i Fokus är ett TIA-projekt som riktar sig till asylsökande kvinnor i åldern 18 år och uppåt. Att som asylsökande få ägna sig åt en meningsfull sysselsättning och bli en del av en gemenskap ger möjligheter till en lite lättare vardag när väntan är lång.

Att få träna kroppen kan göra att både det fysiska och det psykiska måendet stärks vilket är Kvinna i Fokus mål. Kvinnorna erbjuds en plats i en grupp som träffas två gånger i veckan för att prova på olika typer av fysiska aktiviteter samt har gemenskap genom hälsosam matlagning där även bildning i hälsosamma vanor ingår.

Kvinnorna får bland annat prova stavgång, cirkelträning, gummibandsträning, zumba, vattengympa och gå-fotboll samt göra studiebesök på exempelvis gym.

Aktiviteterna startade i Karlskoga och Lindesbergs kommun i december 2017, i Örebro kommun i februari 2018 och i Hallsbergs kommun mars 2018. Intresset att medverka i dessa grupper har varit mycket stort.

Projektet ägs av RF-SISU Örebro län men finansieras med TIA-medel ifrån Länsstyrelsen.

Dokument

"Träning är som en doktor för mig"
C-uppsats av Martin Hammarlund som syftar till att undersöka möjligheter till och upplevelser av fysisk aktivitet hos asylsökande män. Resultatet visar att asylsökande upplever ett momentant värde för stunden av fysisk aktivitet vilket gynnar välbefinnandet och hälsan i det nya landet.

Ladda hem projektets utvärderingsrapport av samtalsgrupper för asylsökande män från 2019.

Ladda hem projektets utvärderingsrapport från 2018.

Lyssna på vårt poddavsnitt om asylsökande kvinnor i fokus.