Hem / Vi arbetar med / Aktuella projekt

Aktuella projekt

RF-SISU Örebro län både utför och är delaktiga i flera olika projekt med en hälsofrämjande inriktning. Våra satsningar har den gemensamma nämnaren att de alla syftar till att öppna upp idrottsrörelsen för fler målgrupper. Idrott är för alla - under hela livet.

Aktuella projekt och satsningar

Idrott för äldre
Syftet med projektet är att ge fler möjlighet att vara aktiv inom idrottsrörelsen för målgruppen 65+. Fler äldre ska ges möjlighet till ett rikt socialt liv med rörelse och gemenskap. Det handlar om att bryta ensamhet och bygga ett starkare samhälle. Läs mer om Idrott för äldre.

Kvinna i Fokus
Kvinna i Fokus är ett TIA-projekt som riktar sig till asylsökande kvinnor i åldern 18 år och uppåt. Att som asylsökande få ägna sig åt en meningsfull sysselsättning och bli en del av en gemenskap när väntan är lång. Läs mer om Kvinna i Fokus.

Rörelsesatsning i skolan
Rörelsesatsning i skolan är en kraftsamling för mer idrott, rörelse och utveckling av rörelseförståelse under skoldagen. Läs mer om vårt arbete med Rörelsesatsning i skolan.

Idrottens Dag
En nationell satsning, på initiativ av Riksidrottsförbundet, som syftar till att inspirera människor till ett livslångt idrottande, visa en ny syn på träning och tävling och starta viktiga samtal om framtidens idrott. Läs mer om Idrottens Dag.

Fritidsbanken
RF-SISU Örebro län arbetar med att stödja kommuner eller andra aktörer som planerar att starta och/eller driver en Fritidsbank. Läs mer om vårt arbete med Fritidsbanken.

Har du en projektidé?
Tveka inte att kontakta oss om du eller din organisation har en idé ni vill bolla med oss!