Hem / Vi arbetar med

Vi arbetar för framtidens idrott

RF-SISU Örebro län arbetar inom en rad olika områden som du hittar i menyerna här på webbplatsen. Idrottsrörelsens gemensamma mål i Strategi 2025 ska leda oss mot visionen: Svensk idrott världens bästa. Målen är utgångspunkten för allt vi arbetar med.

RF-SISU Örebro län är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisation. Därmed har vi två viktiga uppdrag – ett idrottsuppdrag och ett folkbildningsuppdrag.

Vi arbetar bland annat för:

  • En trygg idrott där alla känner sig välkomna och får utvecklas efter sina egna förutsättningar.
  • Att stötta och hjälpa föreningar och specialdistriktsförbund att utvecklas i linje med Strategi 2025.
  • En idrott som genomsyras av idrottsrörelsens värdegrund, fri från kriminalitet och fusk.

Vi samverkar med

För att stärka idrottsrörelsen i Örebro län, samarbetar RF-SISU Örebro län med olika aktörer i distriktet.

Regionen

RF-SISU Örebro län samverkar ofta och gärna med Region Örebro län. Flera av de satsningar vi gjort genom åren har genomförts med stöd eller i samarbete med regionen.

Kommuner

Flera av våra projekt och satsningar sker även i samverkan med flera av våra 10 kommuner.