Hem / Om oss / Sammanläggning 2020

ÖLIF + SISU Örebro = RF-SISU Örebro län

Som ett led i effektiviseringen av den regionala verksamheten skedde en sammanläggning av distriktsidrottsförbund och SISU-distrikt till en juridisk person per distrikt den 1 januari 2020. Örebro läns Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Örebro lades då samman till RF-SISU Örebro län. Fortsättningsvis finns nu totalt 19 distriktsorganisationer i Sverige i stället för 38.

Örebro läns Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Örebro arbetade redan tätt tillsammans sedan flera år tillbaka med en gemensam chef, gemensam styrelse och gemensamt kansli.

Sammanläggningen är en administrativ åtgärd som ger oss en gemensam organisation med fortsatt två tydliga uppdrag: idrott och folkbildning. Det innebär ingen förändring av kärnverksamheten.

Som gemensam organisation kan vi tydliggöra vårt erbjudande, en helhetslösning för utveckling inom idrott och folkbildning över hela landet. I och med sammanläggningen får idrottsföreningen en tydligare väg in. Allt är som vanligt, fast enklare.

SISU Idrottsutbildarna är även fortsättningsvis ett fristående studieförbund och vi kommer fortsätta att särredovisa folkbildningsstödet eftersom bildningsanslaget har ett specifikt ändamål.