Hem / Om oss / Distriktsidrottsmötet 2020

Distriktsidrottsmötet 2020

Med anledning av den förhöjda risknivån för spridning av coronaviruset har RF-SISU Örebro läns styrelse tagit beslut om att ställa in det planerade distriktsidrottsmötet 2 april.
Vi återkommer med information om när, och på vilket sätt, mötet kommer att genomföras.

Distriktsidrottsmötet är RF-SISU Örebro läns högsta beslutande organ. Stämman hålls årligen och består av de ombud specialdistriktsförbunden (SDF) själva utser.

Distriktsidrottsmötet 2020

Distriktidrottsmötet var planerat att hållas 2 april men är uppskjutet på grund av den förhöjda risknivån för spridning av coronaviruset. Vi återkommer med information om när, och på vilket sätt, mötet kommer att genomföras.

De publicerade handlingarna nedan är framtagna inför mötet 2 april och vissa av dem kommer att uppdateras inför det nya mötesdatumet.

Verksamhetsberättelse 2019 - Örebro läns Idrottsförbund
Verksamhetsberättelse 2019 - SISU Idrottsutbildarna Örebro
Förslag gällande likvidationsprocessen
Styrelsens arvode 2020
Verksamhetsinriktning RF-SISU Örebro län 2020
Budget RF-SISU Örebro län 2020
Valberedningens förslag, januari 2020