Hem / Om oss / Distriktsidrottsmötet 2020

Distriktsidrottsmötet 2020

Det planerade distriktsidrottsmötet 2 april blev inställt på grund av risken för spridning av coronaviruset. RF-SISU Örebro läns styrelse har nu beslutat att mötet ska genomföras i digital form onsdag 9 september, klockan 19.00.

Distriktsidrottsmötet är RF-SISU Örebro läns högsta beslutande organ. Stämman hålls årligen och består av de ombud specialdistriktsförbunden (SDF) själva utser.

Distriktsidrottsmötet 2020

Distriktidrottsmötet var planerat att hållas 2 april men är uppskjutet på grund av den förhöjda risknivån för spridning av coronaviruset. Nytt datum är satt till onsdag 9 september.

Tid och form

Datum: onsdag 9 september
Tid: 19.00
Form: Digitalt möte via Teams

Anmäl ombud

Antalet ombud för respektive idrott framgår av bifogad röstlängd. Ni är välkomna att anmäla flera deltagare från ert Specialdistriktsförbund men var tydlig med vem/vilka som är ombud och ange speciellt deras e-postadresser.

Gör anmälan av era ombud/deltagare på bifogad blankett eller via e-post till This is a mailto link senast torsdag 20 augusti, 2020.

Inbjudan och ombudsförteckning
Röstlängd

De publicerade handlingarna nedan är framtagna inför mötet 2 april och vissa av dem kommer att uppdateras inför det nya mötesdatumet.

Verksamhetsberättelse 2019 - Örebro läns Idrottsförbund
Verksamhetsberättelse 2019 - SISU Idrottsutbildarna Örebro
Förslag gällande likvidationsprocessen
Styrelsens arvode 2020
Verksamhetsinriktning RF-SISU Örebro län 2020
Budget RF-SISU Örebro län 2020
Valberedningens förslag, januari 2020