Hem / Om oss / Distriktsidrottsmötet 2020

Distriktsidrottsmötet 2020

Med anledning av den förhöjda risknivån för spridning av coronaviruset har RF-SISU Örebro läns styrelse tagit beslut om att ställa in det planerade distriktsidrottsmötet 2 april. Nytt datum är satt till onsdag 9 september.

Distriktsidrottsmötet är RF-SISU Örebro läns högsta beslutande organ. Stämman hålls årligen och består av de ombud specialdistriktsförbunden (SDF) själva utser.

Distriktsidrottsmötet 2020

Distriktidrottsmötet var planerat att hållas 2 april men är uppskjutet på grund av den förhöjda risknivån för spridning av coronaviruset. Nytt datum är satt till onsdag 9 september. Målsättningen är att mötet genomförs fysiskt men är det inte möjligt genomförs mötet digitalt.

De publicerade handlingarna nedan är framtagna inför mötet 2 april och vissa av dem kommer att uppdateras inför det nya mötesdatumet.

Verksamhetsberättelse 2019 - Örebro läns Idrottsförbund
Verksamhetsberättelse 2019 - SISU Idrottsutbildarna Örebro
Förslag gällande likvidationsprocessen
Styrelsens arvode 2020
Verksamhetsinriktning RF-SISU Örebro län 2020
Budget RF-SISU Örebro län 2020
Valberedningens förslag, januari 2020