Hem / Om oss / Distriktsidrottsmötet

Distriktidrottsmötet 2021

Distriktsidrottsmötet är RF-SISU Örebro läns högsta beslutande organ. Stämman hålls årligen och består av de ombud specialdistriktsförbunden (SDF) själva utser. 

Distriktsidrottsmötet 2021

Motioner ska vara RF-SISU Örebro län tillhanda senast 15 januari 2021.

Nomineringar på kanditater till styrelsen ska lämnas till valberedningen senast 15 januari 2021;

Dieter Wolf, 070-293 10 17 | This is a mailto link
Liselott Abrahamsson, 070-415 60 86 | This is a mailto link
Roger Andersson, 070-536 64 68 | This is a mailto link

Tid och form

Datum: onsdag 14 april
Tid: 19.00
Form: Teamsmöte

Kallelse till distriktidrottsmötet 2021

Möteshandlingar

RF-SISU Örebro läns verksamhetsberättelse 2020
RF-SISU Örebro läns verksamhetsinriktning 2020-2021
RF-SISU Örebro läns budget 2021
Styrelsens förslag gällande arvoden 2021
Redovisning av likvidationsprocessen
Valberedningens förslag
Program enligt inbjudan till Distriktidrottsmötet