Hem / Om oss / Personuppgiftshantering

Vi är rädda om dina personuppgifter

RF-SISU Örebro län behandlar en mängd personuppgifter för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet och vara ett stöd till våra medlemsföreningar och -förbund. Det används bland annat när vi administrerar utbildningar, vid ekonomiska transaktioner och för att ta fram statistik.

Vi är måna om att hantera personuppgifterna på ett korrekt och säkert sätt. En grundregel är att vi inom RF-SISU Örebro län aldrig kan äga våra medlemmars personuppgifter – vi lånar dem.

RF-SISU Örebro läns integritetspolicy beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

Läs RF-SISU Örebro läns integritetspolicy

 Mer om: Personuppgifter och GDPR