Hem / Egna nyheter / Vi söker en hälsoutvecklare med hjärta för idrott

Vill du bli en av oss?

Tycker du att kopplingen mellan idrott och folkhälsa är spännande?
Då kanske du vill ta över Helenas jobb, som hälsoutvecklare och folkhälsosamordnare i Karlskoga och Degerfors?

Som hälsoutvecklare hos RF-SISU Örebro län:

✓ Är du idrottens företrädare i det lokala folkhälsoarbetet i Karlskoga och Degerfors

✓ Har du som uppgift att stödja och lyfta fram idrottsföreningarna som en resurs i det lokala folkhälsoarbetet.

✓ Utvecklar du strategier och metoder för hälsofrämjande arbete i och tillsammans med föreningarna.

✓ Ska du initiera, utveckla, genomföra och följa upp lokala insatser i samverkan med idrotts-

föreningar, folkhälsoteam, kommunala förvaltningar, vårdcentraler och civila samhället

Läs hela platsannonsen här!