Hem / Egna nyheter / Vill du jobba hos oss?

Vill du jobba hos oss?

Är du en relationsbyggare som ser utvecklingspotential i samverkan?
Tycker du kopplingen mellan idrott och folkhälsa är spännande?
Då kanske du vill arbeta som hälsoutvecklare och folkhälsosamordnare i Örebro läns norra delar?

Som hälsoutvecklare hos RF-SISU Örebro län...

... är du idrottens företrädare i det lokala folkhälsoarbetet i Nora, Lindesberg, Hällefors och Ljusnarsbergs kommun.
... har du i uppgift att stödja och lyfta fram idrottsföreningar som en resurs i det lokala folkhälsoarbetet.
... utvecklar du strategier och metoder för hälsofrämjande arbete i, och tillsammans med, idrottsföreningar.
... ska du initiera, utveckla, genomföra och följa upp lokala insatser i samverkan med idrottsföreningar, folkhälsoteam, kommunala förvaltningar, vårdcentraler och civila samhället.

Vill du veta mer?

Läs mer: Ladda ned vår annons.

imagefk7ox.png