Hem / Egna nyheter / Stöd för barn på flykt

Stöd för barn på flykt

Flyktingströmmen till Sverige ökar och en av idrottsrörelsens uppgifter är att bidra med bra fritidsaktiviteter för barn som kommer hit. Här kan du få tips om hur du och din förening kan få stöd för att arrangera aktiviteter för barn på flykt.

Idrottsföreningar har under lång tid engagerat sig för att erbjuda rörelse och sammanhang till nyanlända personer. Inte minst från 2015 och framåt har idrottsrörelsen visat att ökad inkludering av nyanlända leder till att både svensk idrottsrörelse och samhället utvecklas till det bättre. Arbetet med inkludering är ständigt pågående och en förutsättning för en framgångsrik idrottsutveckling.

Projektstöd

På grund av en ökad flyktingström kan idrottsföreningar söka projektstöd för att hålla i aktiviteter för de drabbade barnen. Stödet ska vara framåtsyftande och hjälpa föreningen att planera och genomföra aktiviteter för barnen. Aktiviteterna kan antingen vara nyskapade eller inkluderade i ordinarie verksamhet. Det övergripande syftet är att inkludera underrepresenterade grupper.

Ansökan
Kontakta er förenings idrottskonsulent och bolla er projektidé.

Att möta barn och unga med oro och frågor

Barn och unga tar ofta del av rapporteringen om krig och oroligheter på sociala medier och via kompisar. Som ledare inom idrotten kan vi därför behöva vägledning om hur vi pratar med barn och unga om svåra saker.

Som hjälp har vi sammanställt en lista med länkar till Krisinformation (MSB), Försvarsmakten och Rädda Barnen för att du lätt ska kunna hitta lämpliga källor till trygg information och handfasta råd.

Om oron för krig (Krisinformation)

Att prata med barn om oro för omvärldsläget (Försvarsmakten)

Så pratar du med barnen om Ukraina (Rädda Barnen)

Så pratar du med ditt barn om svåra händelser (Rädda Barnen)

Vård till flyktingar från Ukraina (Region Örebro län)

Informationsblad på ukrainska - sprid gärna denna flyer så vi kan hjälpa nya utövare hitta sin idrott.