Hem / Egna nyheter / Skiljenämnden har sagt sitt gällande 10% taket

Beslut vid RF-stämman om bidragstak gäller

RF-stämmans beslut om att återinföra ett 10 procentigt tak för stöd till specialidrottsförbund strider inte mot lag. Det har skiljenämnden nu lämnat besked om.

Det var på Riksidrottsmötet i maj som RF-stämman röstade igenom en motion om att återinföra ett tak i Riksidrottsförbundets stödsystem. Riksidrottsstyrelsen röstade emot förslaget, men en majoritet av medlemmarna röstade mot Riksidrottssstyrelsens förslag. Svenska Fotbollförbundet påkallade därefter ett skiljeförfarande.

– Nu har vi ett besked från skiljenämnden som gör att vi kan komma vidare i arbetet, säger Björn Eriksson ordförande i Riksidrottsförbundet.

Vid RF-stämman i maj 2021 togs följande beslut:

"Att införa ett 10 % tak avseende SF-stöd på central nivå från och med 2022, gällande såväl organisationsstöd, som inom varje verksamhetsstöd, samt att stöd till SF som överstiger 10 % fördelas till och stärker övriga SF:s organisationsstöd."

Enligt Riksidrottsförbundets stadgar ska en tvist mellan ett specialidrottsförbund och Riksidrottsförbundet avgöras genom skiljeförfarande. Ärendet avgörs då av en skiljenämnd, vilket nu skett. Skiljeförfarandet gällde om RF-stämmans beslut om bidragstak stred mot gällande lagstiftning.

– Beslutet innebär att idrottsrörelsens rätt att låta RF-stämman fatta egna demokratiska beslut om principerna för ekonomisk fördelning av stöd inom vår verksamhet kvarstår, självklart inom ramen för förordning och regleringsbrev från regeringen. Det är ett viktigt beslut för vår självständighet som samlad idrottsrörelse, säger Björn Eriksson.

Beskedet från skiljenämnden innebär att Riksidrottsstyrelsen nu kommer att kunna fatta beslut om slutgiltig fördelning av bidrag till specialidrottsförbunden för 2022.